Dampskipskaien Rekefjord

Havnekontakt
Erik S. Gotfredsen
Telefon
952 64 839
E-post
Nettsted
Havnepris fra kr.
125,-

Vinteråpent
Ja
Rogaland | 4380 | Hauge i Dalane
  • Info

  • Innseiling

    Innseiling
    Vær obs på at pålandsvinden kan skape en del drag i innløpet til Rekefjorden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev