Foto: Fotogjengeren
Foto: Fotogjeteren

Gratangen
– kystkulturkommunen «midt i smørøyet»

Gratangen er en kystkulturkommune helt sør i vakre Troms, med rundt 1150 innbyggere. E6 går også gjennom kommunen, og gir god reisetid både til Bardufoss, Framnes og Evenes lufthavner. Reisetiden til Narvik er kun rundt 30 minutter, noe som gir flere muligheter både når det kommer til fritid og jobb. Sentralt i kommunen, både i historisk og geografisk forstand, ligger den vel 20 kilometer lange fjorden. Med sine godt 312 km2 gir kombinasjonen av fjord og fjell utallige muligheter til å ferdes i naturen og oppleve mange forskjellige former for friluftsaktiviteter. Foto: Fotogjeteren

  Gratangen – et sted å bli glad i!

  Gratangen kommune er et attraktivt sted å bo for dem som ønsker å være tett på fjord og fjell, og delta i et spennende bygdeliv med realiseringsmuligheter for de fleste drømmer, for både barn, unge, voksne og eldre. Naturen, kystkulturen og kunsten er blant de bærende verdiene i kommunen.
  Det er også gode muligheter for å jobbe i kommunen – selv om Gratangen har historie tuftet på primærnæringer som landbruk og fiske, foregår det en spennende utvikling innen næringsliv og industri. Med innovativ tenking og lokalt engasjement, skapes det nye arbeidsplasser, spesielt innen industri og næringer med tilknytning til havbruk. Bredden er imidlertid stor – det finnes alt fra små privatbedrifter til større aktører her, og i kommunen bidrar vi gjerne til de som ønsker å skape noe. Bli med på en opptur – velkommen til Gratangen!

  Eva Helene Ottesen, ordfører i Gratangen kommune


   Spennende fortid og tro på fremtiden

   Gratangen er historisk kjent for kamphandlinger under 2. verdenskrig – det var i dette området tyskerne led sitt første nederlag i Norge. Området har også en interessant fortid med både samisk og norsk bosetting, samt kvensk innvandring. Kommunen har sterke røtter innen landbruk og fiske, inkludert ishavsfangst. I dag forteller restaurerte og bevarte bryggemiljøer om sildetiden, da havets rikdommer kunne øses rett i båten. Men historien forteller også om tider da ”nothundene” satt igjen med en slikk og ingenting etter en lang og hard sesong. Mange av fiskebåtene som er tatt ut av drift finnes i dag som museumsbåter, fortsatt flytende og i god stand.


    Næringsliv i vekst

    Etter flere år med sakte nedgang i kommunen, har trenden snudd og det er en positiv vekst igjen. Infrastrukturen bedres – Hålogalandsbrua i Narvik med planlagt ferdigstillelse i 2017 er et eksempel, og næringslivet investerer kraftig. Det er spesielt havbruk og mekanisk industri som står sterkt i kommunen, med tilknyttede industrier. Det skaper arbeidsplasser for alle fra ingeniører og bioteknikere til håndverkere, industriarbeidere og administrasjon.

    På Hellarbogen industriområde ligger Nordnorsk Fartøyvernsenter, et av tre nasjonale fartøyvernsenter. Hovedformålet er å bevare og videreføre håndverkskunnskap relatert til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Dette gjøres gjennom istandsetting av båter og fartøyer etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring. Deres nasjonale fagområder er kunnskap om semidieselmotorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon.


     Verdt å få med seg

     Flere store arrangementer hver sommer finner sted takket være stor dugnadsinnsats: Gratangen Kystlag arrangerer hvert år i august Foldvikmarked og Kystkulturfestival, et av Nord-Norges største marked. Hit kommer besøkende i tusentall for å oppleve en helg med kystkultur, handel og festivalaktiviteter. I juni arrangeres landsdelens største fotballturnering på gress for barn i Gratangen. Over hundre lag spiller fotball over tre dager. En fargerik og morsom opplevelse for hele familien.
     Andre arrangementer er sykkelrittet BCC; Border Crossing Challenge, Gratangsrocken og Barnas Marked.


      Morgans skip

      Morgans Skip, verdens største mobile treskulptur har ankret opp i Nord-Gratangen. Skulpturen er realiseringen av en drøm og et symbol for utvikling, læring, lokal mobilisering, kompetanse og vilje.


      Meld deg på vårt nyhetsbrev