Leka kommune

Leka kommune
Norges geologiske nasjonalmonument

Øykommunen Leka, Trøndelags nordligste kommune, har et svært variert landskap – fra skog og fjell i Gutvik til de forblåste holmene og skjærene i Hortavær og Sklinna. Leka ser ut som en ganske vanlig øy. Det er først når du legger kursen mot yttersida at du oppdager et helt uvanlig landskap. Dramatiske fjellformasjoner reiser seg nakne og gulrøde mot himmelen. Årsaken er de særegne bergartene. De hører egentlig hjemme dypt nede i jorda, flere kilometer under oss. Når de kommer i kontakt med luft, oppstår en kjemisk reaksjon som gjør overflata gul i dagslys, og rød i kveldslys. Mangelen på trær og blomster skyldes at disse bergartene inneholder lite næringsstoffer. Fagfolk kan fortelle at Leka utgjør en liten bit av gammel havbunnskorpe, og at den ble presset opp da Amerika støtte sammen med Europa-Asia for omtrent 400 millioner år siden. Leka er en ørliten rest av havbunnen i det store havet som skilte disse kontinentene fra hverandre. Derfor framstår øya i dag som et komplett snitt gjennom den gamle havbunnskorpa og ned i mantelen. Dette er så spesielt – både i norsk og internasjonal sammenheng – at Leka er kåret til Norges geolog- iske nasjonalmonument.

  Herlaugshaugen

  Noen hundre meter fra fergekaia ligger Herlaugshaugen, Norges nest største gravhaug, ca. 70 meter i diameter og over åtte meter høy.
  Opprinnelig var høyden 12 meter, men utgravninger på 1700-tallet har satt sine spor. Ifølge Snorre valgte kong Herlaug å la seg gravlegge levende sammen med 11 av sine menn da Harald Hårfagre kom nordover kysten.
  Sikkert er det at man fant et gravkammer med skjeletter av mennesker og dyr, samt en rekke våpen og andre gjenstander under utgravningen. Funn av båtnagler tyder på at haugen fra rundt år 870 inneholder rester etter et stort skip. Hva som ellers måtte skjule seg der inne, kan nye undersøkelser, i framtida, gi svar på.

  Bildet er fra Årdalsstrand – fineste bade- og vadeplass.


  Solsemhula

  En maidag 1912 oppdaget tre unge menn at ei hule ovenfor Solsem skjulte en helt spesiell hemmelighet. Innerst i den 40 meter dype hula, der sollyset aldri når inn, fant de malte gurer på huleveggen.
  Arkeologiske undersøkelser avdekket mange bein fra dyr og mennesker, samt noen gjenstander. Funnene forteller at det var virksomhet her allerede i bronse-alderen (1800-500 f.Kr), men maleriene kan være enda eldre. Det var i Solsemhola at de første hule- maleriene i Nord-Europa ble oppdaget. Solsemhula kan besøkes ved organisert guiding.


  Ørnerovet

  5. juni 1932 ble lille Svanhild på 3 1/2 år tatt av ei ørn og fløyet opp på ei berghylle i Hagafjellet. Her ble hun funnet etter at mannskaper hadde lett etter henne i sju timer. Stedet der hun ble funnet, er avmerket høyt oppe i fjellsida, og kan ses fra veien på yttersida.


  Kaperforliset ved Gutvik

  Flere skipsvrak finnes rundt Leka. Mest kjent er et fransk kaperskip «L’enfant de la Patrie», som forliste 16. februar 1798, tre km nord for Nord-Gutvik. De franske kapergastene kom seg i land, og startet en lang og risikabel marsj for å komme seg til Trondheim (ca 32 mil).
  I 1988 ble det første gang arrangert turmarsj til minne om kaperforliset. Løypa går forbi der Kaperskipet forliste. Der er det satt om ei minneplate over skipsforliset. Kapermarsjen arrangeres hvert år i midten av juli.


  Skeisnesset

  Følger du veien nordover fra Herlaugshaugen, kommer du til Skeisnesset. Her slynger tilrettelagte stier seg utover kystlyngheiene, mellom gravrøyser og utkikkspunkter. Utsikten over storhavet, skipsleia og Helgelands-øyene er formidabel.


  Uthavner

  Viktige kontakter

  Leka kommune - 74 38 70 00

  Meld deg på vårt nyhetsbrev