Nærøysund

Nærøysund
Nært midt på kysten

Så å si midt på Norskekysten ligger Nærøysund. Kommunen har landets lengste totale kystlinje fordelt på et innholdsrikt fjordlandskap og mer enn 6000 holmer og skjær. Dette gjør denne kommunen midt i landet til et spennende område å utforske både om en kommer via sjø eller land. Nærøysund kommune oppsto 1. januar 2020 da Nærøy og Vikna kommuner ble slått sammen. Kommunen med rundt 9600 innbyggere ligger på Namdalskysten nord i Trøndelag og har en total kystlinje på over 3500 kilometer. Kommunen ligger på begge sider av Nærøysundet – sundet har gitt kommunen navn – og er en del av hovedleia langs kysten. Plasseringen er så å si midt på Norskekysten, med like lang avstand til russergrensa i nord som til svenskegrensa i sør. Nærøysund byr på et variert kystlandskap. Dette strekker seg fra de indre fjordområdene, med Foldafjorden som den lengste av fjordarmene til skjærgården ytterst mot havstykket Folda. Nærøysund har to kommunesenter. Rørvik og Kolvereid. Begge er tilgjengelig med båt og begge har gode gjestehavnmuligheter. Rørvik ligger rett ved Nærøysundet. Rørvik har opplevd stor vekst og utvikling de senere tiårene og har et godt og variert handelstilbud og gode fasiliteter for besøkende i gjestehavna og gjester som kommer over land. Småbåthavna ligger så å si midt i Rørvik sentrum med kort vei til alle tilbud. Rørvik er også fast anløpssted for Hurtigruta, samt at det er regional flyplass her med flere avganger daglig med Widerøe. Kolvereid har siden 2002 vært Norges minste by og også her finner du et godt handelstilbud og gode fasiliteter ved gjestehavna. For å komme til Kolvereid med båt må du segle innover Foldafjorden et lite stykke. Nærøysund kan også by på mange andre spennende stoppesteder for båtfolket og har mange gjestehavner i ulike deler av kommunen.

  Sør-Gjæslingan

  Det fredede fiskeværet ut mot storhavet byr på en spennende tidsreise inn i gammel fiskerihistorie. Dette var i sin tid et av de aller største fiskeværene sør for Lofoten og øygruppen er i dag fredet som kulturmiljøområde. Her er det mulig å leie seg inn i rorbuer eller i væreierboligen om sommeren og oppleve et unikt fiskevær slik det var den gang flere tusen fiskere rodde vinterfisket her ute. Kommunen eier mange av husene i været og Museet Midt forvalter disse og står for utleie.


   Kystkultursenteret Norveg

   Museet Midt driver kystmuseet Norveg som har en permanent utstilling som omfatter kysthistorie fra steinalderen og fram til dagens moderne havbruksvirksomhet. Rett ved ligger også den gamle kjøpmannsgården Berggården som også drives av Museet Midt og som blant annet har den gamle landhandelen intakt, samt en del annen lokalhistoriske utstillinger


    Salmonor Visningssenter

    Nærøysund kommune er blant landets aller største havbrukskommuner. Med Salmonor Visningssenter kan du bli med ut og se på virksomheten ved et av de mange operative lakseanleggene i kommunen. De samarbeider også med Museet Midt om utstilling av moderne havbruk i Norveg. Det går visningsturer flere ganger i uka i løpet av sommerhalvåret.


     Abelvær

     Det gamle handels- og industristedet helt sør i kommunen byr på vakre omgivelser, flotte badestrender og fine turmuligheter. Kommer en sørfra så er det gamle handels- og fiskeværet Abelvær verdt et første stopp etter Folda. Gjestehavna her har gode fasiliteter for besøkende og om sommeren så er det også pubdrift i den gamle væreiergården.


      Salsbruket

      Salsbruket er et gammelt industrisamfunn sørøst i kommunen. Her finner du blant annet et eget industrimuseum. Det er også flere gode turmuligheter og overnattingssteder langs Opløfjorden.


       Remmastrauman

       De spesielle trekkveiene i Remmastrauman gjorde det i tidligere tider lettere å ta seg mellom fjordarmene Sørsalten og Nordsalten gjennom de strie strømmene. Med disse kunne folk gå på land og trekke båtene gjennom der det var vanskelig å ro i strømmen. Trekkveiene er restaurert og det er flytekaier ved det spesielle kulturminnet som gjør at det er lett tilgjengelig for båtfolket.


        Nærøykirka

        Middelalderkirkeruinen på Nærøya er et av Nærøysunds aller fremste kulturminner. Nærøya var i gammel tid maktsentrumet på Namdalskysten og kirka var derfor naturlig plassert her på øya ved den nordlige enden av havstykket Folda. Kirkeruinen er blitt oppgradert de siste 20 årene og brukes i dag til både gudstjenester og konserter. Tårnet ble utsatt for en skade i 2016 og skal restaureres igjen. Skaden er sikret.


         Nordøyan

         Nordøyan er et annet gammelt fiskevær med gjestehavn og muligheter til å gå i land. Her finner en også bautaen som i 2002 ble reist til minne over de som omkom i St. Svithun-ulykken i 1962. Dette er en av de største skipskatastrofene i Norge i fredstid.


         Meld deg på vårt nyhetsbrev