Vikna kommune

Vikna kommune
– et øyrike i vekst

Vikna er en kyst- og øykommune nordvest i Trøndelag fylke med 4 578 innbyggere hvorav 3 200 bor i region- og kommunesenteret Rørvik. Kommunen omfatter de tre store øyene Ytter-Vikna, Mellom-Vikna og Inner-Vikna i tillegg til ytterligere 6 000 øyer, holmer og skjær. Gjestehavna ligger midt i sentrum av Rørvik, med kort vei til butikker og øvrige servicetilbud. Skjærgården og en kystlinje på 2460 km, landets lengste, gjør kommunen til et viktig område for fiskeri og havbruk. Her finner vi tradisjonelle fiskefelt som i generasjoner har vært viktige for fiskerinæringen. Sør for Lofoten er det ikke noe annet sted der skreifisket har hatt, og fortsatt har så stor betydning, som i Vikna. Det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan var i sin tid et av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongen.

  Næring – tradisjonell

  Vikna har en betydelig fiskeri- og havbruksvirksomhet, som sammen med en aktiv jordbruksnæring setter sitt preg på øylandskapet. Vikna er den største fiskerikommune i Nord-Trøndelag med tradisjoner tilbake til middelalderen. Havbruksnæringen er i hovedsak lokalt eid og driver med oppdrett av tradisjonelle fiskeslag som laks og kveite. Næringen genererer en rekke andre virksomheter blant annet innen skips- og verkstedindustri, utstyrsproduksjon, tjenesteytende næring og fagutdanning. Vikna kommune ønsker å bidra til å styrke de områder der vi allerede er sterke i dag. Kommunen har derfor, i samarbeid med N-T Havn Rørvik IKS, arbeidet aktivt med å tilrettelegge et nytt havne- og næringsareal på godt over 1000 dekar på Kråkøya. Interessen blant private og offentlige interessenter for etablering av virksomhet her er stor. Kommunen har videre hatt som en prioritert oppgave å få klargjort attraktivt areal til nye boligfelt innenfor kommunens grenser de siste årene. Dette har foregått både i privat og offentlig regi.

  Foto: Steinar Johansen


   Næring – ny og lokale

   Handel og andre former for tjenesteytende næringer har over år vært i vekst. Vi har en ung befolkning og har arbeidsplasser tilpasset begge kjønn. Bedrifter som driver med kreditt- og kundeservice sysselsetter en betydelig andel av regionens innbyggere. Den ekspansive utviklingen innen marin- og maritim virksomhet har ført til et betydelig innovasjonsarbeid i distriktet. Dette har ledet til utvikling av ny teknologi og interessante arbeidsplasser. Rørvik har en egen utdanningsinstitusjon for sjøfolk og her finnes det avansert simulatorteknologi for oppgradering av sertifikater til sjøs.

   I de ytre delene av Vikna finner vi flere bedrifter med fra ett til et titalls årsverk. Båtproduksjon, transport, produksjon av emballasje til oppdrettsnæringen, fiskeri og landbruk er virksomheter som finnes her. I tillegg finnes andre virksomheter, slik som turistrelaterte næringer og kommunens eneste kjøpmann utenfor Rørvik. Også det offentlige bidrar med arbeidsplasser. Vindmølleparken på Ytre Vikna, med tilhørende visningsbygg, er en flott attraksjon og herfra får en et fantastisk utsyn over øyriket.


    Region- og kommunikasjonssenter

    Region- og kommunesenteret Rørvik ligger geografisk midt i landet og «midt i skipsleia». Her finner man et variert handels- og tjenestetilbud. Rørvik er regionens kommunikasjonssenter med flyplass, hurtigrute- og hurtigbåtanløp, dypvannskai og fergefri veiforbindelse til E6 og jernbane. Regionen er i ferd med å få et godt utbygd bredbåndnett.

    Rørvik er også regionens skolesenter med bl.a. videregående skole og fagskole med skipsoffiserutdanning. Videre ligger Trøndelagskystens hovedattraksjon, og fylkets tusenårssted - kystkultursenteret Norveg her.


     Variert friluftsliv

     Vikna ligger i en del av landet som gir friluftsentusiaster nærmest ubegrensede muligheter. Regionen har et variert landskap med tilgjengelige fjell, fine områder for sjøfiske, en skjærgård med flotte sandstrender og vakre forblåste lyngheier. I Rørvik finner du en trivelig gjestehavn for småbåter. Dette åpner opp for opplevelser du tidligere kanskje bare har drømt om. En padletur blant våre 6000 øyer, holmer og skjær er en uforglemmelig opplevelse. Noe overraskende, har vi en veldig stor viltbestand med elg og rådyr. For å gjøre en lang liste kort: Jakt, sjøfiske, dykking, padling, bading, fotturer og elgsafari! I Vikna er det tilrettelagt for gode opplevelser i friluft. De fleste av turløypene er godt merket og lett tilgjengelig. I umiddelbar nærhet til Rørvik sentrum ligger turløypene rundt Gluggen og løypenettet i Ryem og Bardalen, som byr på opplevelser i variert kystnatur.

     Foto: Steinar Johansen


      Rikt kulturliv

      I Vikna har alle god tilgang til spennende kulturopplevelser og muligheter til selv å delta i ulike aktiviteter. Kommunen har et rikt kulturliv, med bibliotek, kulturskole og et bredt utvalg av frivillige lag og foreninger innenfor musikk, teater og idrett. Over tid er det også innarbeidet tradisjoner med flere større årlige arrangement som Rørvikdagene, Kystkulturfestivalen med friluftsspel, Skreifestivalen, Hurtigrutas dag og Kystbymessa. I tillegg deles Vikna kommunes kulturpris ut årlig. Kommunen har et av fylkets mest kompakte idretts- og nærmiljøanleggsområder. Området er sentrumsnært og inneholder svømme- og idrettshall, kunstgressbane, tennisbane, skøytebane, to buldresteiner, balløkke, BMX-bane, skateramper, sandvolleybane og turløype/ lysløype med flere tilrettelagte møteplasser. I området rundt Austafjord oppvekstsenter finnes et parkouranlegg, ballbinge, sandvolleybane og tilrettelagt tur-/ lysløype.


       Vandsøya Fiskemottak

       En gang i året skjer det et under! Da kommer den elskovssyke skreien fra Barentshavet til Viknaværene!
       En dag i året – under vinterfisket etter skreien i Viknaværene – tar Rørvik Fisk AS, som eier og drifter Vandsøya Fiskemottak, imot besøkende som får oppleve en autentisk dag i fiskeværet. Nærmere dagens kystkultur kommer du ikke.
       For mer informasjon se Skreifestivalens hjemmeside: www.skreifestivalen.no.        Skøytestasjonen i Rørvik

        Skøytestasjonen i Rørvik dekker området fra Halten i sør til Vega i nord. Skøytestasjonen ligger på østsiden av Fiskerihavna (Nyhavna) ved småbåthavna i Rørvik. For å komme hit fra land svinger du fra Strandgata og inn i Havneveien. Ta av til høyre etter Rema 1000, da ligger skøytekaia rett fram.

        Redningsselskapets skøytestasjon
        Telefon: 74 39 10 75
        Redningsskøyte (RS «Harald V»):
        Telefon: 916 79 626

        Verdt å besøke:
        Kystmuseet i Nord-Trøndelag
        Skreifestivalen i kystbyen Rørvik
        Rørvikdagan


        Meld deg på vårt nyhetsbrev