Overett

To objekter i samme peiling.

Overettlykter

Lykter eller lanterner som, når de er på samme peiling, markerer en trygg led gjennom urent farvann.

Pantry

Lite kjøkken

Parallellforskyver

To linjaler som er forbundet med hverandre slik at de kan beveges fra hverandre uten at retningen endres. Brukes for å overføre en retning fra der den er tatt ut og til en kompassrose hvor man kan lese av det antall grader som retningen tilsvarer.

Peiling

Finne retningen ved hjelp av et kompass eller peileinstrument. Relativ peiling måles fra båtens kurslinje (baugen) med klokken fra rett forut og 360 grader rundt båten. Referansen er båtens kurs.

 • Engelsk: Bearing
 • Tysk: Peilung
 • Plett

  Rundt anker som suger seg dypt ned i havbunnen. Brukes på plattformer og skip.

  Ploganker

  Anker formet som en plog.

  Pongtong

  Flytemiddel som kan bære last. En pongtong er hul innvendig og fylt med luft eller luftfylt kunststoff. Kan ha ett eller flere innvendige rom.

 • Engelsk: Pontoon
 • Posisjonslanterne

  Lanterne som viser om båten er underveis, hvor stor den er og i hvilken retning den styrer.

  Pullert

  Stolpeformet hjelpemiddel til festing av fortøyninger.

 • Engelsk: Bollard
 • Tysk: Poller
 • Pullpit

  Rekkverk på baugen. I motsetning til "pushpit" som er rekkverk på hekken.

  Pøs

  Bøtte

  Rund bom som sitter på tvers av mast på seilskip og bærer seilene. Begrepet brukes også om stedet der det er rigget flaggliner for bruk til signalflagg, gjesteflagg, dagsignal etc. Flertall: Rær.

  Racon

  Radartransponder som sjømerker og lykter kan være utstyrt med. Brukes til å identifisere ekko av for eksempel lykter på radarskjermen.

  Radar

  Apparat som ved hjelp av radiobølger lokaliserer en gjenstand. Ordet kommer fra engelske "RAdio Detection And Ranging".

  Rånokk

  De ytterste endene av en rå.

  Red

  Ankerplass utenfor en havn hvor et fartøy kan ligge mens det venter på å få kaiplass.

  Rekke

  Rekkverk langs ytterkanten av båtens dekk.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev