Kjølvann

Bølger og strømvirvler som dannes av en båt i fart.
 • Engelsk: Wake
 • Tysk: Kielwasser
 • Knop

  Fart målt i nautiske mil pr time
 • Engelsk: Knot
 • Tysk: Knoten
 • Konvoi

  Båter som seiler sammen.

  Kryss

  Å krysse er å seile med en skarp vinkel opp mot vinden.

  Kryssholt

  Fastmontert innretning som brukes til å gjøre fast en line eller trosse. Er vanligvis formet som en langstrakt ambolt eller en T.
 • Engelsk: Cleat
 • Tysk: Klampe
 • Krysspeiling

  Peiling på to eller flere objekter samtidig og setter dem i sjøkartet. Båtens observerte plass er der peilingene skjærer hverandre.

  Kulekompass

  Magnetkompass montert i en kuleformet klokke.

  Kullseile

  Når en båt kantrer på grunn av seilføring.
 • Engelsk: Capsizing Keeling over
 • Tysk: Kentern
 • Kurs

  Retningen som båten styrer mot.
 • Engelsk: Course
 • Tysk: Kurs
 • Kurspunkt

  Planlagt referansepunkt langs en seilingsrute.
 • Engelsk: Waypoint
 • Tysk: Wegpunkt
 • Meld deg på vårt nyhetsbrev