Seriekoble

Hvis man seriekobler to batterier, hver med en spenning på 6 volt, vil koblingen gi en spenning på 12 volt.

Sesse

Sesse (av norrønt sess, som betyr sete eller benk) er ikke en båttype, men en benevelse som angir antallet seter eller benker ombord i en rodd båt (med eller uten mast for seilføring), og altså ikke antall sitteplasser. Det hører med et par årer til hver sesse, som derav gjerne sier noe om størrelsen på både båt og mannskap. Begrepet er helst kjent fra sagalitteraturen, men det brukes også i dag.
Sessene plasseres mellom rommene i båten, men man teller ikke med rommene i for- og bakstavnen. En 20-sesse har således 19 rom, men størrelsen på rommene (og derav lengden mellom sessene) kan variere. Likedan vil lengden på hver sesse kunne variere, helst i sammenheng med båtens bredde og antallet roere, men gjerne også litt etter båttypen i seg selv.
Fra leidangen kjenner man til at landet ble inndelt i skipreider langs kysten av Håkon den gode omkring år 955, der kystbøndene måtte bygge og utruste et skip. Størrelsen på leidangskipene ble definert som et visst antall sesser. Til å begynne med var gjerne kravet en 20-sesse (en båt med 40 årer og et mannskap på opp mot 100 mann). Senere ble dette kravet økt til en 25-sesse. Norge var inndelt i 270 skipreider, men under Magnus Lagabøte ble antallet økt til 279 i 1279.
Kilde: Wikipedia

Signalfigur

Dagsignaler (i motsetning til lanterner om natten) som brukes etter retningslinjer gitt i Sjøveisreglenes del C. Påbudt signalfigur som i visse situasjoner skal eller kan føres om dagen.

Signallanterne

Rundtlysende lanterne med hvitt lys som brukes til morsesignalisering.

Signifikant bølgehøyde

Begrep som brukes i værmeldinger / bølgevarsler. Det er gjennomsnittshøyden av den høyeste tredjedelen av bølgene.

Sinalbok

Internasjonal signalbok - refererer til et ord / en setning blant en stor samling ord og setninger ved hjelp av en bokstav eller en gruppe bokstaver.

Sinkanode

En barre av sink som for eksempel kan sveises til et stålskrog slik at galvanisk strøm tærer på sinkanoden i stedet for på skroget.

Sjakkel

Festeanordning i metall.

Sjømerke

Faste og flytende merker som skal hjelpe fartøy å navigere.

Sjømil

Utgått måleenhet. Fire nautiske mil, det vil si 7408 meter. Tidligere ble nautisk mil kalt kvartmil fordi en nautisk mil var 1/4 sjømil.

Skåte

Skyve årene fra seg. Ro baklengs.

Skiff

Robåt, pram, jolle

Skipsmagnetisme

Magnetisme som skyldes forhold om bord.

Skonnert

Stor seilbåt med to eller flere master. Skonnerter med tre eller flere master ble kalt skonnertskip. Den fremste masten er kortere enn den bakre masten. Samlebegrep for seilbåter med gaffelseil som kunne seile tett opp mot vinden og ha mindre besetning. Skonnerten ble utviklet på 1600-tallet.

 • Engelsk: Schooner
 • Tysk: Schoner
 • Skott

  Den vertikale skilleveggen i en båt. Denne veggen forsterker skroget. Kan også være en betegnelse på små rom under for- og akterdekk.

 • Engelsk: Bulkhead
 • Tysk: Schott
 • Skrog

  "Skallet" av båten. Det vil si en båt uten rigg, ror, propeller og maskiner.

  Slepelanterne

  Lantenerne med gult lys som slepefartøy fører over akterlanternen og som har samme skjerming som akterlanternen.

  Slipp

  Opptrekk for båter. Med en slipp kan man trekke båten opp fra sjøen til land. Slippen består av en dramekanisme, en vogn med støttestag som holder båten loddrett, en skinnegang som går ned i og under vannet.

 • Engelsk: Slip
 • Meld deg på vårt nyhetsbrev