Lo

Lo - eller luv - betegner den siden av båten som vender mot vinden. Motsatt er le.

LOA

Length OverAll: Avstanden mellom den forreste og bakerste delen av båten.

Logg

Logg er en farts- og distansemåler. Å logge fem knop betyr at hastigheten er fem knop målt med en logg.
Logg brukes i forbindelse med loggbok, det vil si en dagbok eller skipsjournal. Loggboka brukes til å skrive ned observasjoner som har betydning for seilasen. Det kan være bølgehøyde, vær, vind og hastighet.
Mastene logger når de heller akterover eller forover.
Logg kan også brukes i begrepet være stø i loggen, det vil si være pålitelig.
Å logge kan også bety å trekke i lønnen for en forseelse begått av en i mannskapet.

Lovart

Samme som luvart og lo. Den siden som vinden blåser på på et seil. Stammer fra nederlandske loefwaarts.

Luff

Loside, vindside. Den bredeste delen av baugen. "Keep the luff": Holde vinden på samme side.

Lugar

Oppholds- og soverom for mannskap eller passasjerer om bord
 • Engelsk: Cabin Berth
 • Tysk: Kabine
 • Magnetisk meridian

  Meridian som har magnetisk nord- og sydpol som utgangspunkt.

  Mayday

  Nødsignal. Kommer av fransk m'aider (hjelp meg).

  Méd

  Et méd er når landemerker er i et bestemt forhold til hverandre (overett).

  Megayacht

  Stor luksus yacht, vanligvis lenger enn 100 fot.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev