Slupp

I seilsport og seiling er slupp en båt med én mast, hvor man har ett forseil og ett storeseil, med mulighet for spinnaker. Fra gammelt av var slupp en seilbåt med en todelt mast, gaffelseil og tre forseil. De gamle sluppene kunne ha opptil fire råseil. Slupp brukes også i sjømilitært terminilogi for å beskrive en mindre båt for personbefordring.

 • Engelsk: Sloop
 • Tysk: Slup
 • Slør

  En seilbåt seiler slør når den har vinden fra tvers på båten.

 • Engelsk: Reach
 • Smerting

  Remse av seilduk innsatt med tjære som vikles rundt tauverk for å beskytte det mot gnaging.

  SOLAS

  Safety Of Life At Sea - en internasjonal avtale om sikkerhet for menneskeliv til sjøs.

  Sonar

  SOund NAvigation and Ranging. En teknikk som bruker lyd under vann til å navigere med eller oppdage objekter. En sonar beregner avstanden ved å sende ut lydbølger gjennom vannet og måle tiden det tar for ekkoet å komme tilbake. Brukes av dybdemålere og ekkolodd.

  Spillenergi

  Energi fra eksos som kan brukes til for eksempel oppvarming før den føres ut gjennom eksosrøret.

  Spleis

  Sammenføying/skjøting av tauverk.

  Spring

  Bøyningen av dekket på en båt (lavest midtskips og stiger mot begge stevner. Har båten sterkt buet dekkslinje, sier man at den har et kraftig spring.

 • Engelsk: Sheer
 • Tysk: Deckssprung
 • Stag

  Tau eller wire som støtter masten langskips.

 • Engelsk: Stay
 • Stake

  Flytende sjømerke som er forankret i sjøbunnen. Skyve båten fram ved hjelp av en stokk som settes mot bunnen.

  Stand by

  Ordre til mannskapet om at de må være klar

  Stevn

  To bord som danner fremre og aktre avslutning på skroget. Bakstevn og forstevn. Stevn eller stavn.

 • Engelsk: Stem
 • Tysk: Steven
 • Stikk

  Når man forbinder to tauender med hverandre. En knop består av to eller flere stikk.

  Stikke

  Stikke ut en kurs: Bruke kartet og trekke en linje fra der du er til dit du skal. Stikke ut tau: Gi ut tau.

  Stokkanker

  Anker med 90 grader rotert stokk. Tradisjonelt skipsanker.

  Strobelykt

  Nød- og markeringslykt.

  Stuerom

  Lagerrom

  Styrbord

  Båtens høyre side sett aktenfra og forover.

 • Engelsk: Starboard
 • Tysk: Steuerbord
 • Meld deg på vårt nyhetsbrev