NS/ISO

Norsk standard / International Organization for Standardization

Nullmeridianen

Meridianen som lengdegradene regnes fra. Greenwich-meridianen er nullmeridianen og den går gjennom Greenwich-observatoriet i London.
 • Engelsk: Prime meridian (Greenwich)
 • Okkulterende fyr

  Fyr som viser fast lys som blir avbrutt av kortere mørkeperioder med visse mellomrom.

  Omtrentlig posisjon (PA)

 • Engelsk: Position approximate (not accurately determined or does not remain fixed)
 • Oppdrift

  Kraft som virker mot tyngdekraften. Oppdriften er like stor som tyngden av den mengden væske båten fortrenger.

  Overett

  To objekter i samme peiling.

  Overettlykter

  Lykter eller lanterner som, når de er på samme peiling, markerer en trygg led gjennom urent farvann.

  Parallellforskyver

  To linjaler som er forbundet med hverandre slik at de kan beveges fra hverandre uten at retningen endres. Brukes for å overføre en retning fra der den er tatt ut og til en kompassrose hvor man kan lese av det antall grader som retningen tilsvarer.

  Peiling

  Finne retningen ved hjelp av et kompass eller peileinstrument. Relativ peiling måles fra båtens kurslinje (baugen) med klokken fra rett forut og 360 grader rundt båten. Referansen er båtens kurs.
 • Engelsk: Bearing
 • Tysk: Peilung
 • Plett

  Rundt anker som suger seg dypt ned i havbunnen. Brukes på plattformer og skip.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev