Ploganker

Anker formet som en plog.

Pongtong

Flytemiddel som kan bære last. En pongtong er hul innvendig og fylt med luft eller luftfylt kunststoff. Kan ha ett eller flere innvendige rom.
 • Engelsk: Pontoon
 • Posisjonslanterne

  Lanterne som viser om båten er underveis, hvor stor den er og i hvilken retning den styrer.

  Pullert

  Stolpeformet hjelpemiddel til festing av fortøyninger.
 • Engelsk: Bollard
 • Tysk: Poller
 • Rund bom som sitter på tvers av mast på seilskip og bærer seilene. Begrepet brukes også om stedet der det er rigget flaggliner for bruk til signalflagg, gjesteflagg, dagsignal etc. Flertall: Rær.

  Racon

  Radartransponder som sjømerker og lykter kan være utstyrt med. Brukes til å identifisere ekko av for eksempel lykter på radarskjermen.

  Radar

  Apparat som ved hjelp av radiobølger lokaliserer en gjenstand. Ordet kommer fra engelske "RAdio Detection And Ranging".

  Rånokk

  De ytterste endene av en rå.

  Red

  Ankerplass utenfor en havn hvor et fartøy kan ligge mens det venter på å få kaiplass.

  Rekke

  Rekkverk langs ytterkanten av båtens dekk.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev