SAR

Forkortelse for Search And Rescue. Det er en internasjonal felles betegnelse for søk og bistand til folk i nød (både på land og på sjøen).

SART

Search and Rescue Radar Transponder er en sender/mottaker som arbeider på samme frekvensbånd som 3-cm navigasjonsradarer (9 GHztimer). Den begynner å sende når den blir "belyst" av en 3 cm radar. Signalet vises som et ekko på radarskjermen til redningsfly, redningshelikopter eller redningsbåt.

Sedan cruiser

Båt utstyrt med salong og hevet styrhus eller bro.

Seilbåt

En båt som helt eller delvis drives av vind i seil.
 • Engelsk: Sailboat
 • Tysk: Segelboot
 • Sektorfyr

  Fyr i leden som lyser med henholdsvis hvitt, rødt og/eller grønt lys i horisontale sektorer. Hvite sektorer markerer som oftest trygge farvann. De fargede sektorene markerer farer for seilasen.

  Sektorlykt

  Lykt i leden som lyser med henholdsvis hvitt, rødt og/eller grønt lys i horisontale sektorer. Hvite sektorer markerer som oftes trygge farvann. De fargede sektorene markerer farer for seilasen.

  Senkekjøl

  Plate som kan senkes ned under bunnen på seilbåt for å oppnå bedre styring.
 • Engelsk: Centerboard
 • Tysk: Schwert
 • Senterledsmerke

  Sjømerker som markerer senterlinjen i en seilingsled.

  Seriekoble

  Hvis man seriekobler to batterier, hver med en spenning på 6 volt, vil koblingen gi en spenning på 12 volt.

  Sesse

  Sesse (av norrønt sess, som betyr sete eller benk) er ikke en båttype, men en benevelse som angir antallet seter eller benker ombord i en rodd båt (med eller uten mast for seilføring), og altså ikke antall sitteplasser. Det hører med et par årer til hver sesse, som derav gjerne sier noe om størrelsen på både båt og mannskap. Begrepet er helst kjent fra sagalitteraturen, men det brukes også i dag.
  Sessene plasseres mellom rommene i båten, men man teller ikke med rommene i for- og bakstavnen. En 20-sesse har således 19 rom, men størrelsen på rommene (og derav lengden mellom sessene) kan variere. Likedan vil lengden på hver sesse kunne variere, helst i sammenheng med båtens bredde og antallet roere, men gjerne også litt etter båttypen i seg selv.
  Fra leidangen kjenner man til at landet ble inndelt i skipreider langs kysten av Håkon den gode omkring år 955, der kystbøndene måtte bygge og utruste et skip. Størrelsen på leidangskipene ble definert som et visst antall sesser. Til å begynne med var gjerne kravet en 20-sesse (en båt med 40 årer og et mannskap på opp mot 100 mann). Senere ble dette kravet økt til en 25-sesse. Norge var inndelt i 270 skipreider, men under Magnus Lagabøte ble antallet økt til 279 i 1279.
  Kilde: Wikipedia

  Meld deg på vårt nyhetsbrev