Signalfigur

Dagsignaler (i motsetning til lanterner om natten) som brukes etter retningslinjer gitt i Sjøveisreglenes del C. Påbudt signalfigur som i visse situasjoner skal eller kan føres om dagen.

Signallanterne

Rundtlysende lanterne med hvitt lys som brukes til morsesignalisering.

Signifikant bølgehøyde

Begrep som brukes i værmeldinger / bølgevarsler. Det er gjennomsnittshøyden av den høyeste tredjedelen av bølgene.

Sinalbok

Internasjonal signalbok - refererer til et ord / en setning blant en stor samling ord og setninger ved hjelp av en bokstav eller en gruppe bokstaver.

Sinkanode

En barre av sink som for eksempel kan sveises til et stålskrog slik at galvanisk strøm tærer på sinkanoden i stedet for på skroget.

Sjømerke

Faste og flytende merker som skal hjelpe fartøy å navigere.

Sjømil

Utgått måleenhet. Fire nautiske mil, det vil si 7408 meter. Tidligere ble nautisk mil kalt kvartmil fordi en nautisk mil var 1/4 sjømil.

Skiff

Robåt, pram, jolle

Skipsmagnetisme

Magnetisme som skyldes forhold om bord.

Skonnert

Stor seilbåt med to eller flere master. Skonnerter med tre eller flere master ble kalt skonnertskip. Den fremste masten er kortere enn den bakre masten. Samlebegrep for seilbåter med gaffelseil som kunne seile tett opp mot vinden og ha mindre besetning. Skonnerten ble utviklet på 1600-tallet.
  • Engelsk: Schooner
  • Tysk: Schoner
  • Meld deg på vårt nyhetsbrev