Skott

Den vertikale skilleveggen i en båt. Denne veggen forsterker skroget. Kan også være en betegnelse på små rom under for- og akterdekk.
 • Engelsk: Bulkhead
 • Tysk: Schott
 • Skrog

  "Skallet" av båten. Det vil si en båt uten rigg, ror, propeller og maskiner.

  Slepelanterne

  Lantenerne med gult lys som slepefartøy fører over akterlanternen og som har samme skjerming som akterlanternen.

  Slipp

  Opptrekk for båter. Med en slipp kan man trekke båten opp fra sjøen til land. Slippen består av en dramekanisme, en vogn med støttestag som holder båten loddrett, en skinnegang som går ned i og under vannet.
 • Engelsk: Slip
 • Slupp

  I seilsport og seiling er slupp en båt med én mast, hvor man har ett forseil og ett storeseil, med mulighet for spinnaker. Fra gammelt av var slupp en seilbåt med en todelt mast, gaffelseil og tre forseil. De gamle sluppene kunne ha opptil fire råseil. Slupp brukes også i sjømilitært terminilogi for å beskrive en mindre båt for personbefordring.
 • Engelsk: Sloop
 • Tysk: Slup
 • Slør

  En seilbåt seiler slør når den har vinden fra tvers på båten.
 • Engelsk: Reach
 • Smerting

  Remse av seilduk innsatt med tjære som vikles rundt tauverk for å beskytte det mot gnaging.

  SOLAS

  Safety Of Life At Sea - en internasjonal avtale om sikkerhet for menneskeliv til sjøs.

  Sonar

  SOund NAvigation and Ranging. En teknikk som bruker lyd under vann til å navigere med eller oppdage objekter. En sonar beregner avstanden ved å sende ut lydbølger gjennom vannet og måle tiden det tar for ekkoet å komme tilbake. Brukes av dybdemålere og ekkolodd.

  Spillenergi

  Energi fra eksos som kan brukes til for eksempel oppvarming før den føres ut gjennom eksosrøret.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev