Styrbord

Båtens høyre side sett aktenfra og forover.
 • Engelsk: Starboard
 • Tysk: Steuerbord
 • Styrehus

 • Engelsk: Pilot house
 • Styremerke

  Merke i kompasset som markerer forut på båten. Styremerket står like over kompassrosen og markerer hvilken kompasskurs båten til enhver tid styrer. Styremerke kan også være et merke på land eller i sjøen som man velger å styre mot.

  Svai

  Å "ligge på svai" betyr å ligge til ankers.

  Svanehals

  Avsluftningsrør over dekk for vann- og bunkerstanker.

  Sørmerke

  Sjømerke som tilhører kardinalmerkesystemet og markerer sydsiden av en fare.

  Tåkesignalapparat

  Apparat som gir signaler under nedsatt sikt.

  Tender

  Jolle

  Tollepinner

  Pinner festet til dollbordet på en robåt som støtte for årene.

  Totakts motor

  En motor som tenner hver gang stempelet er på topp. Navnet kommer av at stempelet snur to ganger i løpet av hver arbeidssyklus, ved øvre og nedre dødpunkt. Motoren suger altså inn bensin/luft-blandingen samtidig som den blåser ut eksosen.
 • Engelsk: Two-stroke engine
 • Tysk: Zweitaktmotor
 • Meld deg på vårt nyhetsbrev