Tråler

Et fiskefartøy bygd for å føre trål (et sekkeformet nett som slepes langs bunnen eller i vannet etter fartøyet). En tråler har stor port akter som trålen slippes ut og hales inn gjennom. En fabrikktråler er en tråler med fileteringsanlegg eller andre anlegg som foredler fangsten om bord.
 • Engelsk: Trawler
 • Tysk: Trawler
 • Trigonometrisk punkt

  Et varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett (trekantnett).
 • Engelsk: Triangulation point
 • Trim

  Måten en båt flyter i forhold til horisonten. Baug opp, baug ned, eller jevnt. Brukes også for å betegne justering av an båts horisontale kjørevinkel ved å føre påhengsmotoren eller hekkaggregatets skyvekraft opp eller ned. Trim kan også bety å sette riktig seil i forhold til vinden.

  Trim tabs

  Trimror. Hydraulisk justerbare horisontale plater som ligger på bunnen av akterspeilet og som styrer trimvinkelen på en båt i fart.
 • Relatert: Trim tabs
 • Trimaran

  Båt med tre parallelle skrog. Det midterste skroget er vanligvis størst og har plass til innredning.

  Trimror

  Trimror. Hydraulisk justerbare horisontale plater som ligger på bunnen av akterspeilet og som styrer trimvinkelen på en båt i fart. Kan også være et lite ror montert på bakkanten av et større ror for å lette manøvreringen av det store roret.
 • Relatert: Trimror
 • Trolling

  Trolling er en variant av dorging der mange stenger benyttes samtidig.
 • Relatert: Trolling
 • Tvilsom posisjon (PD)

 • Engelsk: Position doubtful (reported in various positions)
 • Underveis

  En båt i bevegelse
 • Engelsk: Underway
 • Utility boat

  Liten åpen motorbåt. Kan være flatbunnet, pram, julle og arbeidsbåt.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev