Ekvatorminutt

En nautisk mil. Kalles også meridianminutt, storsirkelminutt og ekvatorminutt.

Elektrolytt

Væske i blyakkumulator. I et båtbatteri vil det være fortynnet svovelsyre.

Endespleis

Spleis som lages i enden av et rep for å hindre at repet fliser seg opp.

Ettmål

Stammer fra lavtysk eller nederlandsk og kommer av "et" som betyr "tilbake" og "maal" som betyr "tid", det vil si "døgn". Blant sjømmen ble dette brukt for å beskrive tidsrommet fra klokka 12 en dag til klokka 12 neste dag.

Fender

Støtpute mellom siden av båten og f.eks. kai. Hindrer skraping og støt.

 • Engelsk: Fender
 • Tysk: Fender
 • Forhale

  Flytte båt uten å bruke motor

  Fortøyning

  Tau som binder fast båten til land.

  Fot

  1 fot = 30,48 cm

  Fribord

  Avstanden mellom dekket og lastemerket på skroget. På små båter måles fribordet fra vannet og til overkanten av ripen.

  Gaffelseil

  Hovedseilet på silbåter med gaffelrigg. Seilet har fire lik og settes mellom mast, bom og gaffel.

  Gjesteflagg

  Når man besøker en havn i et fremmed land, fører man det fremmede landets flagg på styrbord rå.

  Gjøs

  Flagg som føres i forstavnen når båten er fortøyd. I militær sammenheng fører orlagsfartøyer en offisiell fastsatt gjøs som kalles orlogsgjøsen. Kan være orlogsflagget i et mindre format. Fritidsbåter kan føre vimpelen for foreningen båten tilhører som gjøs.

  Gjøsstake

  Flaggstang i baugen.

  Glass

  Tidsangivelse. Et glass = en halv time. Døgnet om bord på skip deles tradisjonelt i seks vakter: Hundevakt (00-04), dagvakt (04-08), formiddagsvakt (08-12), kjelltørn (12-16), plattfot (16-20) og førstevakt (20-24).

  GMDSS

  Global Maritime Distress and Safety System. Internasjonalt nød- og sikkerhetssystem.

  GPS

  Global Positioning System. Navigasjonssystem basert på satellitter.

  Gråvann

  Avløpsvann fra vask, dusj osv.

  Grensepunkt

 • Engelsk: Boundary mark
 • Meld deg på vårt nyhetsbrev