Dekk

Gulv.

Deplasement

Vekten av vannmengden som båten fortrenger når det flyter fritt.

Deviasjon

Kompassnålens avvik fra den magnetiske meridianen på grunn av metall i båten.

 • Engelsk: Deviation
 • Tysk: Deviation
 • Deviasjonskurve

  Deviasjonen endrer seg med kursen. Deviasjon registreres for forskjellige kurser, f.eks. for hver tiende grad, og fremstilles grafisk i form av en kurve.

  Differensiell GPS (DGPS)

  En utvidelse av GPS. DGPS bruker et nett av landbaserte referansestasjoner til å kringkaste forskjellen mellom posisjonene angitt av satellittsystemet og det faktiske posisjonen til stasjoenene.
 • Engelsk: Differential GPS (DGPS)
 • Tysk: Differential GPS (DGPS)
 • Dollbord

  Solid plankegang som ligger oppå dekket langs båtsidene over endene på spantene på en åpen trebåt.

  Dorge

  Dorge er en fisketeknikk som brukes for å fiske makrell. Dorgen slepes etter båten i sakte fart.
 • Engelsk: Trolling
 • Tysk: Schleppfischen Schleppangeln Trolling
 • Relatert: Dorge
 • Dracon

  Slepepose.

  Dregg

  Oftest et lite, firearmet anker til bruk i mindre båter.

 • Engelsk: Anchor
 • Dreiningspunkt

  Når vi legger roret over, vil båten svinge. Den følger da en sirkelformet kurve med dreiningspunktet som sentrum. Dreiningspunktet varierer blant annet med båtens fart.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev