Jolle

Åpen liten båt. Kan være, gummibåt, lettbåt til en større båt eller en seiljolle.

 • Engelsk: Dinghy
 • Tysk: Dingi
 • Kabellengde

  En kabellengde er 185,2 meter - det vil si en tiendedel av en nautisk mil.

  Kaffetorsk

  Torsk som er over 30 kg og som er tatt i sesongen. I Lofoten er kaffetorsk et tegn på at skreifisket er i gang.

  Kamaksel

  Aksel med knaster som åpner og stenger ventilene i en bensin- eller dieselmotor.

  Kardinalmerke

  Sjømerke som tilhører kardinalmerkesystemet / kompassmerkesystemet.

  Kartplotter

  Databasert kartsystem.

 • Engelsk: Chartplotter
 • Tysk: Kartenplotter
 • Katamaran

  En motorbåt eller seilbåt med to skrog.

 • Engelsk: Catamaran
 • Tysk: Katamaran
 • Kilometer merke

 • Engelsk: Distance along waterway
 • Kjølevann

  Sjøvann som pumpes inn på en varmeveksler, eller ferskvannet som sirkulerer i det lukkede systemet i motoren hvor det kjøler både motoren og smøreoljen.

  Kjølsvin

  Forsterkende bjelke eller langs kjølen på en båt.

  Kjølvann

  Bølger og strømvirvler som dannes av en båt i fart.

 • Engelsk: Wake
 • Tysk: Kielwasser
 • Knop

  Fart målt i nautiske mil pr time

 • Engelsk: Knot
 • Tysk: Knoten
 • Konvoi

  Båter som seiler sammen.

  Kryss

  Å krysse er å seile med en skarp vinkel opp mot vinden.

  Kryssholt

  Fastmontert innretning som brukes til å gjøre fast en line eller trosse. Er vanligvis formet som en langstrakt ambolt eller en T.

 • Engelsk: Cleat
 • Tysk: Klampe
 • Krysspeiling

  Peiling på to eller flere objekter samtidig og setter dem i sjøkartet. Båtens observerte plass er der peilingene skjærer hverandre.

  Kulekompass

  Magnetkompass montert i en kuleformet klokke.

  Kullseile

  Når en båt kantrer på grunn av seilføring.

 • Engelsk: Capsizing Keeling over
 • Tysk: Kentern
 • Meld deg på vårt nyhetsbrev