Katamaran

En motorbåt eller seilbåt med to skrog.

 • Engelsk: Catamaran
 • Tysk: Katamaran
 • Kilometer merke

 • Engelsk: Distance along waterway
 • Kjølevann

  Sjøvann som pumpes inn på en varmeveksler, eller ferskvannet som sirkulerer i det lukkede systemet i motoren hvor det kjøler både motoren og smøreoljen.

  Kjølsvin

  Forsterkende bjelke eller langs kjølen på en båt.

  Kjølvann

  Bølger og strømvirvler som dannes av en båt i fart.

 • Engelsk: Wake
 • Tysk: Kielwasser
 • Knop

  Fart målt i nautiske mil pr time

 • Engelsk: Knot
 • Tysk: Knoten
 • Konvoi

  Båter som seiler sammen.

  Krenge

  Når båten heller til den ene siden.

  Kryss

  Å krysse er å seile med en skarp vinkel opp mot vinden.

  Kryssholt

  Fastmontert innretning som brukes til å gjøre fast en line eller trosse. Er vanligvis formet som en langstrakt ambolt eller en T.

 • Engelsk: Cleat
 • Tysk: Klampe
 • Krysspeiling

  Peiling på to eller flere objekter samtidig og setter dem i sjøkartet. Båtens observerte plass er der peilingene skjærer hverandre.

  Kulekompass

  Magnetkompass montert i en kuleformet klokke.

  Kullseile

  Når en båt kantrer på grunn av seilføring.

 • Engelsk: Capsizing Keeling over
 • Tysk: Kentern
 • Kurs

  Retningen som båten styrer mot.

 • Engelsk: Course
 • Tysk: Kurs
 • Kurspunkt

  Planlagt referansepunkt langs en seilingsrute.

 • Engelsk: Waypoint
 • Tysk: Wegpunkt
 • Kutter

  Skrogform med utoverhengende hekk. Kan også være en enmastet seilbåt med masten så langt bak at den gir rom for et dobbelt forseil.

 • Engelsk: Cutter
 • Tysk: Kutter
 • Kuøye

  Vindusventil eller et lite rundt eller ovalt vindu.

 • Engelsk: Porthole
 • Tysk: Bullauge
 • Køye

  Seng

  Meld deg på vårt nyhetsbrev