Kurs

Retningen som båten styrer mot.

 • Engelsk: Course
 • Tysk: Kurs
 • Kurspunkt

  Planlagt referansepunkt langs en seilingsrute.

 • Engelsk: Waypoint
 • Tysk: Wegpunkt
 • Kutter

  Skrogform med utoverhengende hekk. Kan også være en enmastet seilbåt med masten så langt bak at den gir rom for et dobbelt forseil.

 • Engelsk: Cutter
 • Tysk: Kutter
 • Landkjenning

  Første sikte av land.

  Låre

  Det motsatte av å heise.

  Låring

  Betegnelse på den delen av en båt som er mellom akterstevn og mot midtskipet.

  Lateralmerke

  De røde og grønne sjømerkene i lateralmerkesystemet.

  Le

  Den siden som vender fra vinden.

 • Engelsk: Lee
 • Tysk: Lee
 • Leifyr

  Fyr som sikrer trygg seilas i leden langs kysten.

  Lengdegrad (Long)

  Samme som meridian. Tenkt linje i jordens koordinatsystem som går mellom Nordpolen og Sydpolen.

 • Engelsk: Longitude
 • Tysk: Geographische Länge
 • Lens

  En seilbåt som lenser seiler med vinden tilnærmet lik rett bakfra.

  Ligge på været

  Å ligge på været vil si å holde en kurs og fart som gir minst mulig påkjenning på båt og mannskap – mens man venter på at forholdene blir gode nok til å gjenoppta seilasen.

  Lo

  Lo - eller luv - betegner den siden av båten som vender mot vinden. Motsatt er le.

  LOA

  Length OverAll: Avstanden mellom den forreste og bakerste delen av båten.

  Logg

  Logg er en farts- og distansemåler. Å logge fem knop betyr at hastigheten er fem knop målt med en logg.
  Logg brukes i forbindelse med loggbok, det vil si en dagbok eller skipsjournal. Loggboka brukes til å skrive ned observasjoner som har betydning for seilasen. Det kan være bølgehøyde, vær, vind og hastighet.
  Mastene logger når de heller akterover eller forover.
  Logg kan også brukes i begrepet være stø i loggen, det vil si være pålitelig.
  Å logge kan også bety å trekke i lønnen for en forseelse begått av en i mannskapet.

  Lovart

  Samme som luvart og lo. Den siden som vinden blåser på på et seil. Stammer fra nederlandske loefwaarts.

  Luff

  Loside, vindside. Den bredeste delen av baugen. "Keep the luff": Holde vinden på samme side.

  Lugar

  Oppholds- og soverom for mannskap eller passasjerer om bord

 • Engelsk: Cabin Berth
 • Tysk: Kabine
 • Meld deg på vårt nyhetsbrev