Drøbaksundet

Askholmene som ligger midt i sundet, er et populært stoppested. Strand og svaberg. Den tyske krysseren "Blücher" som ble senket under 2. verdenskrig, ligger i nærheten av disse holmene.

  • Vindforhold: Drøbaksundet er utsatt for vind fra nord og syd som i sin tur kan påvirke strømmen gjennom sundet. En sterk sønnavind kan for eksempel skape en nordgående strøm.
  • Innseiling: Det trange Drøbaksundet forsterker vannstrømmen gjennom Oslofjorden i dette området. Strømmen varierer med tidevannet og været og bidrar ofte til at den røde staken på Drøbakgrunnen blir dratt under vann.

Kommentarer

Meld deg på vårt nyhetsbrev