Håvågen

Håvågen ligger på Lurøyene på vestsiden av Lurefjorden nord for Bergen.

  • Vindforhold: Lunt, skogbevokst område.
  • Innseiling: En del båter kan gå gjennom Sandsundet, men vis fosiktighet - det er ikke dypere enn en knapp meter. Sydfra går det enkelt og greit ved å holde inn vest for Smedneset på Salhuset.

Kommentarer

Meld deg på vårt nyhetsbrev