Runde

På terskelen til det værharde Stadthavet ligger Norges sørligste og artsrikeste fuglefjell. Runde er uten tvil det mest besøkte fuglefjell i Norge. Øya ligger 18 sjømil vest for Ålesund.

  • Vindforhold: Trygg havn.
  • Innseiling: Molohavnen ligger på sydøstsiden av øya.
  • Fortøyningssystem: I lånt bås eller på svai.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Meld deg på vårt nyhetsbrev