Forebyggende arbeid i et foregangsland

LEDER RS-MAGASINET nr 1/2014

Det heter så fint at vi nordmenn er født med ski på bena. Ingen har spurt hvorfor vi ikke er født med svømmehud mellom tærne og redningsvest. For nordmenn spiller vel egentlig sjøen en like viktig rolle som snø og fjell. Det er langs kysten vi har skapt næringene som har gitt oss rikdom og internasjonalt ry. Siden vikingtiden har vi bygget de beste båtene, seilt de lengste distansene, hatt de dristigste sjøfolkene og den mest veldrevne fiskeflåten i verden. Forbilder for fritidsbåtfolket, eller kanskje bare en forlenget arm av en nedarvet kultur som i dag munner ut i begrepet «det gode båtliv».

Alle ting må starte et sted. Forebyggende arbeid kan være så utrolig mye. Ofte tenker vi på de yngste når vi bruker uttrykket. De er selvfølgelig en målgruppe, men vi som kjenner fritidsbåtmiljøet i Norge ganske godt, vet at det kan være helt andre grupper det er like viktig å henvende seg til når det gjelder forebyggende virksomhet.

Et godt båtliv avhenger av hvor trygg du og dine er om bord. Et totalmedlemskap i Redningsselskapet kan øke tryggheten, men det viktigste er at du selv tar grep om sikkerheten på sjøen. Usikkerhet smitter raskt over på andre. Kunnskap om båt og farvann er derfor et must. Et båtførerbevis kan være en fin investering til alle i familien. Gjerne som en fellesaktivitet på nett, eller ved å melde alle på en maritim skole som har kurs. Bruk av vest er et viktig og et rimelig grep for å styrke sikkerheten om bord. Et godt vedlikehold av båten, og et høyt servicenivå på motor, øker også tryggheten på sjøen. Alt dette er små biter i puslespillet som kan forenes i begrepet forebygging.

Helge Eriksen og kona Rita driver Solvang feriesenter på Hitra. De henter gjestene sine fra hele Europa. De fleste er ihuga fritidsfiskere. Utfordringene er mange i denne næringen, forteller Eriksen. Hver morgen gjentar han for sine besøkende at alkohol er forbudt i båt, og at i Norge bruker man redningsvest så lenge man oppholder seg i båten. Av og til nekter han dem å reise ut for å fiske fordi værmeldingen er usikker. Hjemme har de gått på kurs i alt som handler om fiske og utstyr, men de lærer ingenting om sjøvett eller hvordan man styrer en båt. Dette er viktig forebygging, og det skjer fordi vi har et bevisst forhold til sjøsikkerhet.

I denne utgaven av RS-Magasinet har vi intervjuet Kristin Urbye. Hun over- levde fjorårets tragiske båtulykke i Kragerø. Hennes beste venninne gjorde ikke det. I november i fjor ringte det på døra i Redningsselskapet. Utenfor sto en ung dame med en blomst. Hun ønsket å takke oss for jobben vi gjorde i Kragerø i fjor sommer. Etter å ha fortalt sin historie til flere av oss, spurte hun om det var noe meningsfylt hun kunne gjøre for oss. Det resulterte i at Kristin nå skal jobbe med forebyggende sjøsikkerhet blant unge og skoleelever det kommende året.

Redningsselskapet har en egen servicetelefon, 02016. Dette er et lavterskeltilbud, hvor kystradiostasjonene skal være behjelpelig med å svare på spørsmål som nødvendigvis ikke trenger utrykning fra redningsskøyta. God forebygging kan også være å avverge at små kriser blir store.

Du kan lese RS-Magasinet 1/2014 her >>


Frode Pedersen

Frode Pedersen begynte som ansvarlig redaktør for Redningsselskapet medlemsblad – Trygg på sjøen – i januar 2013. Han kom fra stillingen som redaktør i Båtliv og Norsk Maritimt Forlag hvor han var ansatt fra 2005 til 2013. Han har over 35 års erfaring fra norsk presse. Da han begynte i Båtliv, hadde han vært 21 år i Aftenposten, som fotojournalist, nyhetsjournalist og reportasjeleder. I løpet av vinteren og våren 2013 sørget Frode Pedersen for å gi magasinet et stort løft både utseende- og innholdsmessig. Medlemsbladet fikk navnet RS-Magasinet og markerte seg fra første utgave som et magasin som legges merke til, både av medlemmer av Redningsselskapet, båtbransjen, politikere og andre som har et nært forhold til sjø- og båtliv. Frode Pedersen er en viktig stemme for trygghet på sjøen. Han har tatt modige standpunkt og rettet søkelys på en rekke punkter som har ført til både regelendringer og viktig debatt. Hans ledere i RS-Magasinet blir derfor lagt merke til. De fleste av dem er fortsatt aktuelle som verdifull lesning og som veiledere. Vi har derfor valgt å samle lederne i VELiHAVN.