Samhandling er fremtiden

LEDER RS-MAGASINET nr 1/2015

Norge har verdens nest lengste kyst, noe som krever en meget velfungerende beredskap og sjøredningstjeneste. Det har vi!

For at dette skal fungere optimalt, må alle beredskapsetatene spille på lag, og vi må utnytte hverandres potensial.

Når ulykker inntreffer, blir Kystradioen, Hovedredningssentralen, helikopterskvadronen 330 og Redningsselskapet til en velfungerende enhet som sammen løser oppgavene.

I dette nummeret av RS-Magasinet forteller vi historien om de fem fiskerne som ble reddet fra en flåte i iskalde Barentshavet en januarnatt i 2015. Fiskebåten «Østhavet» hadde meldt fra til Hovedredningssentralen via Kystradioens stasjon i Vardø at de tok inn vann, men ville forsøke å løse problemet selv. Fra den meldingen kom inn til Kystradioen og Hovedredningssentralen ble alarmert, tok det bare minutter før båten gikk ned, og alle redningsenheter og tilgjengelige fiskebåter i området ble varslet.

330-skvadronens Sea King lettet fra Banak og satte kursen inn i natten over Barentshavet. Redningsselskapet hadde fått marsjordre med redningsskøyta «Reidar Von Koss» fra Båtsfjord, men den var tre timer unna havaristen.

Minuttene var veldig avgjørende, for kalenderen viste 9. januar, det var beksvart natt, og vindmåleren snurret til storm styrke i kastene.

Klokken 06 kom mannskapene fra 330-skvadronen fram til havaristen og kunne begynne å løfte fem frosne fiskere fra en flåte som var til dels fylt med iskald sjø.

Dette er bare ett eksempel på hvor velfungerende våre totale ressurser er når minuttene er avgjørende.

Som styrmann på «Bourbon Orca», fikk Christian Remøy og resten av mannskapet oppleve hvilke utfordringer Europa står overfor i årene som kommer. Fra oppdrag som supplyskip for oljerigger utenfor Libya ble verden snudd på hodet, da de plutselig befant seg midt i flyktningestrømmen fra Nord-Afrika. Den ellers så sjøvante Remøy, fra en fiskerfamilie på Herøy, var plutselig i helvetes forgård.

Da beskjeden kom, om at en båt med 500 flyktninger hadde gått rundt i deres operasjonsområde, ble det holdt et alvorstungt møte mellom skipper og mannskap på den norske båten. Hva Remøy så og opplevde, og erfaringene mannskapet gjorde, har han fortalt om til EU-politikerne i Brussel. Du kan lese hans historie i dette RS-Magasinet. Vi må advare mot sterke bilder.

At behovet for samhandling og internasjonalt engasjement strekker seg utenfor våre forholdsvis trygge grenser, vitner ferske tall fra FN om. At 5000 fiskere årlig omkommer på Victoriasjøen, er noe Redningsselskapet bør kunne engasjere seg i. At Verdens Helseorganisasjon (WHO) har registrert at nesten 400.000 mennesker årlig omkommer av drukning, bør oppta alle som driver med søk og redning (SAR), sier generalsekretær Rikke Lind. Mange av disse dør fordi de er på flukt, andre fordi de ikke kan svømme eller har råd hverken til en redningsvest eller en båt som kan bære fisk og fisker.

Kompetanse må deles, og siden de fleste drukningene skjer i den tredje verden, bør rike land kjenne sin besøkel-sestid. Mange vil mene at det finnes mer presserende å bruke penger og ressurser på i de fattige delene av verden, men her mener blant andre Redningsselskapet at det må gå an å ha flere tanker i hodetsamtidig.

Du kan lese hele RS-Magasinet nr 1/2015 her >>


Frode Pedersen

Frode Pedersen begynte som ansvarlig redaktør for Redningsselskapet medlemsblad – Trygg på sjøen – i januar 2013. Han kom fra stillingen som redaktør i Båtliv og Norsk Maritimt Forlag hvor han var ansatt fra 2005 til 2013. Han har over 35 års erfaring fra norsk presse. Da han begynte i Båtliv, hadde han vært 21 år i Aftenposten, som fotojournalist, nyhetsjournalist og reportasjeleder. I løpet av vinteren og våren 2013 sørget Frode Pedersen for å gi magasinet et stort løft både utseende- og innholdsmessig. Medlemsbladet fikk navnet RS-Magasinet og markerte seg fra første utgave som et magasin som legges merke til, både av medlemmer av Redningsselskapet, båtbransjen, politikere og andre som har et nært forhold til sjø- og båtliv. Frode Pedersen er en viktig stemme for trygghet på sjøen. Han har tatt modige standpunkt og rettet søkelys på en rekke punkter som har ført til både regelendringer og viktig debatt. Hans ledere i RS-Magasinet blir derfor lagt merke til. De fleste av dem er fortsatt aktuelle som verdifull lesning og som veiledere. Vi har derfor valgt å samle lederne i VELiHAVN.