Det finnes ingen planet B

Det er lettere å holde glasskulen opp for andre enn å være den som skal se inn i den og ta de riktige avgjørelsene. Omtrent slik må det fortone seg for meningsbærende fagfolk og politikere når de nå skal ta viktige og riktige valg på vegne av miljøet og våre barns fremtid.Forvalte ansvaret for den vakre, fine planetenvår. En planet som består av 80 prosent vann, og mer kan det bli om smeltevannet får hele land til å forsvinne. Ansvaret ligger til oss alle, i betydningen hele verdens befolkning. Men, vi mennesker er jo en gang sammenskrudd slik at vi ønsker å ha noen retningslinjer å forholde oss til.

Jeg tror på løsninger, snarere enn å leve i en konstant dommedagsprofeti. Og det er de mange små initiativ som, sammen med de massive og globale redningsoperasjonene, skal sikre fremtidige generasjoners levevilkår uten frykt.

La oss ta ett av de små initiativ. Elektrisk båt? Nei og nei, sier noen. Ja og jo, sier andre, men fortsatt med skepsis i stemmen. Nei-men- nesker har vel aldri bragt verden videre, selv om sunn skepsis er viktig for at argumentene for en sak skal bli bedre og styrkes ytterligere.

Tilbake til den elektriske båten. Noen trorat dette er en oppfinnelse «som kom i går». Nei da!

De første motoroppfinnere på begynnel- sen av 1800-tallet brukte elektriske motorer når de skulle få ting til å bevege seg. Mange avdisse oppfinnerne valgte allerede da å vendeblikket mot sjøen.

Moritz Hermann von Jacobi var en preus-sisk oppfinner som arbeidet i Königsberg. Hanutviklet en elektrisk motor i 1834, ment for elektriske biler. Jacobi ble i 1836 invitert av tsaren til å videreutvikle sin motor i St. Peters- burg. Med tsarens økonomiske støtte, instal- lerte Jacobi en forbedret versjon av sin opprin- nelige motor i en 28 fots padlebåt. I september 1838 skjedde dermed den første dokumenterte lanseringen av en elektrisk båt. Båten tok sin første tur over elven Neva og hadde 14 passa- sjerer om bord, forteller historien. Ved hjelp av sinkbatterier som hadde 320 par plater og veide mer enn 180 kilo, kunne båten reise med en hastighet på omtrent 2,5 km i timen.

Tilbake til litt nyere tid. I 2010 utfordret jeg meg selv og miljøet ved å teste kanskje Norges første kommersielle elbåt satsing. Jeg skulle sluse hele Telemarkskanalen om bord i en Polar 20 med elmotor. Det ble en ufor- glemmelig positiv opplevelse. Utfordringen låi å akseptere farten. Det gikk maks i fire knop,men til gjengjeld kunne vi være på vannet i opptil syv–åtte timer uten å lade. Vi kom oss hele veien fra Løveid til Dalen på fem dager.Da hadde vi tatt en avstikker til Kviteseid itillegg. Skjøteledning var det eneste ekstra vi måtte ha med om bord. Ladepunktene lå ofte langt fra bryggene vi fant for natten. Fire knop ble den nye normalen, og stillheten skjerpet sansene så til de grader. Jeg har hentet et sitat fra min egen oppsummering den gangen i juni i 2010.

«Stille, stille kunne vi sno oss gjennom kul- turlandskapet. Nå har vi klokket mange fersk- vannsmil i Polar-snekka, og vi bare elsker den lille stille båten. Begrepet – at reisen betyr likemye som det å komme frem, har fått ny verdi.»

Det skjer ting nå! For få dager siden prø- vekjørte RS-Magasinet en norsk/polsk elbåt i Sandvika utenfor Oslo. Ildsjelene har nå startet et spennende samarbeid med en båt-delingstjeneste hvor målet er å få flere til åbruke elbåt i skjærgården på en mer miljø- vennlig måte. Siden vi er inne på temaet nært og norsk, bør vi nevne at alle Elias-båtene til Redningsselskapet er drevet av små elmotorer. På den måten sikrer selskapet at den yngste generasjonen får et tidlig møte med den stille miljøvennlige båten.

Der det kanskje skjer mest, er innenfor kommersiell maritim drift. Her er både hybrid og hel-elektrisk drift nå blitt en del av termi- nologien. Og da er vi inne på de litt større og globale tiltakene som må til for å redusere farlige klimagasser til atmosfæren, eller ned ivåre sårbare lunger. Både Hurtigruten og flerenorske fergerederier drifter nå både elektriske og gassdrevne ferger.

Det er lett å gå seg bort i en polarisert motordebatt når man snakker elektriske fri- tidsbåter kontra båter med vanlige forbren- ningsmotorer. Det man skal ta høyde for, er at motoren i en båt jobber konstant i oppo- verbakke, om man skal hente en sammenlig- ning fra vei. Og som kjent er det behov for mer input av kraft når man kjører i oppoverbakke. I tillegg er underlaget mer utfordrende på sjøen enn på veien, det kan bety en mindre kontrol- lerbar kjørestil.

Når det handler om rent forbruk om bord, har man kommet langt i bruk av LED-tekno- logi. Gass til oppvarming og matlaging harvært vanlig i båt i flere tiår allerede. Så hersnakker man vel heller om hvordan man kan hente mer ut av gassen om bord – til også å lade batterier ved å drifte en liten generator. Ja, jeg vet at gass generer CO2, men jeg sier dette fordi jeg mener vi må føre en debatt med positivt fortegn i stedet for å gå i krigen for det vi tradisjonelt sett har hatt av meninger.

RS-MAGASINET


Frode Pedersen

Frode Pedersen begynte som ansvarlig redaktør for Redningsselskapet medlemsblad – Trygg på sjøen – i januar 2013. Han kom fra stillingen som redaktør i Båtliv og Norsk Maritimt Forlag hvor han var ansatt fra 2005 til 2013. Han har over 35 års erfaring fra norsk presse. Da han begynte i Båtliv, hadde han vært 21 år i Aftenposten, som fotojournalist, nyhetsjournalist og reportasjeleder. I løpet av vinteren og våren 2013 sørget Frode Pedersen for å gi magasinet et stort løft både utseende- og innholdsmessig. Medlemsbladet fikk navnet RS-Magasinet og markerte seg fra første utgave som et magasin som legges merke til, både av medlemmer av Redningsselskapet, båtbransjen, politikere og andre som har et nært forhold til sjø- og båtliv. Frode Pedersen er en viktig stemme for trygghet på sjøen. Han har tatt modige standpunkt og rettet søkelys på en rekke punkter som har ført til både regelendringer og viktig debatt. Hans ledere i RS-Magasinet blir derfor lagt merke til. De fleste av dem er fortsatt aktuelle som verdifull lesning og som veiledere. Vi har derfor valgt å samle lederne i VELiHAVN.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.