Torsken Havn

Havnekontakt
Teknisk sjef Vera Iversen
Ordfører Fred Ove Flakstad
Torsken havprodukter AS
Telefon
905 21 070
901 31 930
462 99 399
E-post
Havnepris fra kr.
50,-

Gjesteplasser
60 m betong flytebrygge
Troms og Finnmark | 9381 | Torsken
  • Info

  • Innseiling

    Havnedybde
    6–15 meter
  • Fasiliteter

    Buss, Dagligvare, Diesel, Dusj, Ferskvann, Camping, Kafe, Kran, Båtutsett, Toalett.
blog comments powered by Disqus

Meld deg på vårt nyhetsbrev