Glomma

Sarpsborg ble grunnlagt av Olav Haraldsson i 1016. M/S "Krabben" er satt i rute på Glomma og seiler fra Gleng til Valdisholm. En tur på rundt 4 timer.

  • Vindforhold: Beskyttet de fleste stedene langs elven.
  • Innseiling: Glomma er seilbar omtrent helt opp til Sarpsborg sentrum. Elven er godt oppmerket med staker og overettmerker, og det er dypt nok for de fleste småbåter. Vinterseiling kan stoppes av at elven fryser til, men det er sjelden. Tidevannet er bare 30 cm forskjell mellom spring høyvann og lavvann. Elvestrømmen kan i flomtiden gi vansker, og det må da tas i bruk taubåt. Ellers byr ikke strømmen på noen særlige problemer. Det vil dannes bakevjer langs land slik at strømmen vanligvis setter sørøstover i Sandesund omegnen.
  • Fortøyningssystem: Ankring hvor som helst langs elven bortsett fra over de sjøkablene som er merket.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Meld deg på vårt nyhetsbrev