Herdlevær

Herdlevær ligger på vestsiden av Øygarden. Herdlevær var opprinnelig fiskeværet for bøndene på Herdla - bare noen få sjømil unna. Her ute var fiskebonden nær havet og de næringsrike fiskebankene.

  • Vindforhold: Grunnesundet er en havn som ligger godt beskyttet mot alle vindretninger, selv om det også her kan vare en del strøm.
  • Innseiling: Østfra kommer du til Herdlevær via Nordre eller Søndre Straumsund. Det bredeste og mest benyttede er Nordre Straumsund, men Søndre Straumsund er også farbar. Felles for begge er tidvis meget sterk strøm som skifter med tidevannet. Fra Senosen kan mindre båter bruke den trange innseilingen direkte inn i Grunnesundet, mens større båter må gå rundt Langholmen.
  • Fortøyningssystem: I Søndre Straumsund er det gode ankringsforhold for mindre båter i tillegg til at det finnes flere fortøyningsbolter. Langs sundet sørøst om Langholmen finnes flere fortøyningsbolter og dessuten en kommunal kai.

Kommentarer

Meld deg på vårt nyhetsbrev