Hermansverk

Hermansverk er knyttet sammen med Leikanger og ligger på nordsiden av Sognefjorden. Vanlige tettstedsfasiliteter. Strøm.

  • Vindforhold: Utsatt for sydlige og vestlige vinder.
  • Fortøyningssystem: Trekai, ca 2,8-6m dybde. Småbåthavn ca 1 km lenger syd.

Kommentarer

Meld deg på vårt nyhetsbrev