Jordbukta

Jordbukta - på folkemunne kalt Paradisbukta - er en naturhavn på vestsiden av Håøya. Bukta har to gode havner - den ytre, innenfor Danmarksholmen, og den indre.

  • Vindforhold: Lun havn.
  • Innseiling: Hold nær Danmarksholmen på vei inn, for like nord for Narholmen ligger et skvalpeskjær. Man kan også gå nord for Danmarksholmen, mellom de to småholmene, men hold nærmest den sydligste av de to. Et enda trangere innløp leder til den indre bukta. Her vil du føle deg hensatt til en helt annen verden.
  • Fortøyningssystem: Fortøyningsbolter. Det beste stedet å legge seg er i den lille kløften på den indre holmens sydøstre odde. Det er også gode ankringsmuligheter innerst i bukten.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Meld deg på vårt nyhetsbrev