Skjolden

Skjolden ligger helt innerst i Lustrafjorden. Vanlige tettstedsfasiliteter.

  • Vindforhold: Utsatt for vind fra sydvest.
  • Innseiling: Vær obs på at grunnen flytter på seg i nærheten av elveutløpene.
  • Fortøyningssystem: Flytebrygge mellom elveutløpene. Også en betongkai, 6-9 m dybde.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Meld deg på vårt nyhetsbrev