Eidkilkanalen og Mosebukta

Badeplass, toalett og strøm ved Mosebukta.

  • Vindforhold: Lun havn.
  • Innseiling: Minimum dybde 1,1 m. Bunnbredde 4 m. Veibro over kanalen er 2,8 m høy.
  • Fortøyningssystem: Trebrygge ved Mosebukta som ligger øst for kanalen. 4,5 - 4,8 m.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Meld deg på vårt nyhetsbrev