Portør

Portør ligger syd for Kragerø. Dette er en sjelden perle av en uthavn med mange variasjoner. Her kan du ligge på svai i bukta utenfor Gamle Portør havn. Godt beskyttet gjestebrygge på begge sider i bukta ved den sørlige innseilingen.

  • Vindforhold: Godværshavn.
  • Innseiling: Fire innløp fører inn til Portør - to nordfra, ett fra øst og ett fra syd. Nordfra bør man gå mellom Portørodden og Uleholmene. Kommer man utenfra, er det lettest a gå inn ved sandbåen og følge sjøkartet nøye. Helst bare i godvær.
  • Fortøyningssystem: Fortøyningsbolter flere steder.

Kommentarer

Meld deg på vårt nyhetsbrev