Vassdalvika

Vassdalvika ligger på sydøstsiden av Færøya på sydsiden av Buefjorden. Strøm og vann er tilgjengelig på brygga. På bakeriet blir det i sesongen laget mye god "sulebrød", boller og wienerbrød.

  • Vindforhold: Lun havn men utsatt for vind fra sydøst.
  • Innseiling: Kommer man sydfra gjennom Indre Steinsund og passerer Lågøyfjorden, går leia helt naturlig inn øst for varden ved Tverrangskjær og videre nordover mellom Færøya og Buskøya.
  • Fortøyningssystem: Flytebrygge eller det gamle bryggeanlegget.

Kommentarer

Meld deg på vårt nyhetsbrev