Et godt båtliv

LEDER RS-MAGASINET nr 2/2015

Hekkbølger er stort sett mer til irritasjon enn glede. Blir de store nok, kan de til og med ødelegge idyllen. Slik føler vi det kanskje litt i Redningsselskapet om dagen.

Mange har valgt oss som skyteskive i􏰀􏰁􏰂􏰃􏰄 􏰆􏰇saken om flyteplagg. Det kan vi leve godt med, fordi vi har tatt et ansvar og et standpunkt som er i tråd med anbefalingene fra et stort flertall av brukerne på sjøen. Rapporten om «sikkerhet ved bruk av fritidsbåt» var et gjennomarbeidet dokument på hundre sider, som tok opp ikke􏰕􏰁􏰔􏰃 􏰈􏰉􏰊􏰃􏰋􏰌􏰁􏰍􏰍􏰚bare flyteplagg, men også konkluderte 􏰂􏰆􏰄􏰂􏰌􏰖􏰒med at forebyggende arbeid, fart, promille og kompetanse er viktige tiltak for å gjøre sjøen tryggere.

Noen få går høyt ut på banen gjennom sosiale medier og oppfordrer andre til å melde seg ut av Redningsselskapet, fordi vi står for en linje som setter tryggheten i førersetet på sjøen. Merkelig?

Jeg kan love dere at Redningsselskapet ikke spør om din holdning verken til vest eller til selskapet om noe dramatisk skulle skje deg på sjøen. Vi er der ute, uansett meninger, vær eller føreforhold. Verdien􏰁􏰐 av å bruke flyteutstyr kan du jo lese mer om i saken med de tre fisketuristene vi reddet 􏰛􏰀􏰂􏰃􏰊􏰖􏰔􏰑􏰀􏰊􏰃􏰄􏰃etter at de hadde kloret seg fast i 13 timer på båthvelvet. De ble overrasket av en brottsjø, og på få sekunder var verden snudd på hodet. Uten gode klær og flyteplagg mener våre redningsmenn at dette kunne ha fått et annet utfall; det som ingen av oss ønsker å høre om, aller minst de pårørende.

Undertegnede har deltatt i debatter og intervjuer om mange andre temaer enn flyteplagg. Det mener jeg er viktig. Mange bruker metaforen om den saktegående sjekta, som nå mer eller mindre blir kriminalisert fordi man må bruke flyteplagg i sju knops fart, mens de som kjører store og raske båter slipper unna. Alle skjønner vel at dette kan se noe ulogisk ut, men jeg gjentar gjerne at av 320.00 båter registrert i Småbåtregisteret og i Redningsselskapets andre register, er 86 prosent under åtte meter. Med det mener jeg ikke å legge debatten død når det gjelder logikken eller innholdet i en lovtekst. Vi lever i et land med fri meningsutvekslling – og takk for det.

􏰜􏰝Kanskje politikerne bruker denne debatten og meningsutvekslingen til å utvide påbudet til å gjelde flere båttyper, slik mange nå etterlyser.

Kanskje tar de tak i flere av innspillene i rapporten fra Sjøfartsdirektoratet om blant annet skjerpede kompetansekrav til norske båtførere. Hvorfor? Fordi også det er et ønske fra båtfolket som er kommet opp som et «viktigere» tema enn vestpåbud.

Kanskje politikerne til og med ønsker å se på andre deler av båtlivet?

Et godt båtliv avhenger av mot, satsing og god infrastruktur. Ta det på alvor, ikke bare gjennom lover og regler, men se på bransjen og alt det positive den akkumulerer. Se på de mange milliardene som båtlivet tross alt legger igjen langs vår lange kyst. Alt det lokale næringsliv den stimulerer. Turistene som strømmer på for å høste fra vårt hav, eller nyte vår vakre kystlinje.

God sommer!

> (åpner i en ny fane)»>Du kan lese RS-Magasinet 2/2015 her >>


Frode Pedersen

Frode Pedersen begynte som ansvarlig redaktør for Redningsselskapet medlemsblad – Trygg på sjøen – i januar 2013. Han kom fra stillingen som redaktør i Båtliv og Norsk Maritimt Forlag hvor han var ansatt fra 2005 til 2013. Han har over 35 års erfaring fra norsk presse. Da han begynte i Båtliv, hadde han vært 21 år i Aftenposten, som fotojournalist, nyhetsjournalist og reportasjeleder. I løpet av vinteren og våren 2013 sørget Frode Pedersen for å gi magasinet et stort løft både utseende- og innholdsmessig. Medlemsbladet fikk navnet RS-Magasinet og markerte seg fra første utgave som et magasin som legges merke til, både av medlemmer av Redningsselskapet, båtbransjen, politikere og andre som har et nært forhold til sjø- og båtliv. Frode Pedersen er en viktig stemme for trygghet på sjøen. Han har tatt modige standpunkt og rettet søkelys på en rekke punkter som har ført til både regelendringer og viktig debatt. Hans ledere i RS-Magasinet blir derfor lagt merke til. De fleste av dem er fortsatt aktuelle som verdifull lesning og som veiledere. Vi har derfor valgt å samle lederne i VELiHAVN.