Marinelegen som har sørget for tryggere kyst i 125 år

LEDER RS-MAGASINET nr 1/2016

I 125 år har Redningsselskapet vært med på å trygge norskekysten. Dette skal feires over hele landet. Nå er fart, digital innovasjon og skøyter av metall og glassfiber helt vanlig. Men la meg ta dere tilbake til et litt annet tidsbilde enn det vi har i dag.

Motor i båt var det ingen som hadde hørt om. Det var tre og håndverk som gjaldt, spant av eik, tauverk som luktet tjære og mannskap nok til å sette alle kluter. Stolte lokale byggetradisjoner med navn som Åttringer, Bindals-færing og Nordlandsbåter. Råkalde vinternetter på vei fra Nordmøre til ei trangbodd bu i Lofoten. Uker og måneder hjemmefra, og mange var de som aldri kom hjem med lott eller hyre til kone og barneflokk som ventet.

Oscar Emil Tybring ble født i 1847, han var prestesønn fra innlandsbygda Selbu i Trøndelag. Tybring utdannet seg til marinelege og tjenestegjorde blant annet på Oscarsborg festning. Han ble tidlig en samfunnsopptatt mann, og han elsket å skrive. Han var hyppig til stede i spaltene hos både Aftenposten og Morgenbladet.

Oscar Tybring var selv mye syk, noe som gjorde at han hele sitt voksne liv måtte kjempe med helsen. Til tross for dette var han opptatt av andre, og på slutten av 1880-tallet skjedde det mange fæle ulykker langs norskekysten som rynket pannen hos marinelegen. Disse hendelsene, og en generell interesse for sjøredning, gjorde at Tybring begynte å leke med tanken om å oppretteen redningstjeneste langs norskekysten. Etter mye reising land og strand rundt for å finne støttespillere og samarbeidspartnere, kunne han endelig få oppleve at Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR) ble stiftet i 1891. Med på dette laget hadde han blant annet Admiral Johan Koren og Colin Archer. Sistnevnte skulle sette sitt kraftige bumerke på selskapet som konstruktør av de første redningsskøytene. Han som var Konge i Norge på den tiden, Oscar II, gav også en oppstartkapital på 1000 kroner. En handling som utløste et kongelig beskytterskap som har gått uavbrutt siden den gang.

Der Oscar Tybring skrev historie i 1891, skal 2016 bli et år vi skal huske. Generalsekretær Rikke Lind har stilt seg i spissen for små og store feiringer kysten rundt. Hennes motto er at Redningsselskapet skal gi noe tilbake til Norges befolkning som iherdig har stilt opp og støttet organisasjonen. En av de største markeringene av jubileet skal skje på Maritimt Museum på Bygdøy den 7. juni. Vår høye beskytter, Hans Majestet Kong Harald vil delta, og det jobbes nå iherdig med et sammensatt program. Dette skal bli en folkefest ifølge Lind. Det er grunn til å tro henne på det.

Jubileumsboken som kommer i løpet av våren har fått tittelen «Full fart forover», noe som kler en ungdommelig og visjonær 125 åring. Dette skal ikke bli en leksikalsk bok som gir svaret på alt. Menneske og visjon står i fokus. Men det er selvsagt gitt stor plass til vår stolthet, redningsskøytene. Det skal bli en sterk visuell bok, hvor historien og fremtiden beskrives i innhopp og glimt med bilder du ikke har sett tidligere. Redaktør for boken er Lars Ludvig Rød, tidligere mangeårig journalist i Aftenposten og redaktør i A-Magasinet. På den måten opprettholder vi også skrivetradisjonene til Oscar Tybring.

Det er mange som kan takke Oscar Tybring for livet. I løpet av de 125 årene selskapet har eksistert, har vi så langt reddet 6.419 mennesker fra å drukne. Vi har assistert mer enn 600.000 mennesker som trengte hjelp på sjøen. I 2015 vedtok vi at visjonen for de neste 10 årene er at «Ingen skal drukne». Et hårete mål, men når vi vet at 400.000 mennesker over hele verden dør av drukning, kan det være greit å sette seg litt visjonære mål.

Redningsselskapet skal selvsagt ikke ta ansvar for hele verden. Vi holder oss primært til norskekysten, men er veldig stolte over vårt bidrag i Middelhavet. Mange spør meg om nytte og kostnader i forbindelse med vårt engasjement i Middelhavet. Utgiftene til drift dekkes av EU`s grensekontrollorgan Frontex. Vi betaler lønninger til våre mannskaper. Dette går ikke ut over beredskapen i Norge, men gir oss verdifull erfaring og læring som vi kan overføre til tjeneste og beredskap her i landet. Siden oppdraget begynte i juli i fjor, har vi hindret over 2.000 mennesker fra å få en våt grav. Til sammenligning har vi reddet 30 liv her hjemme i 2015, og assistert 14.000 mennesker. Tallene forteller oss at det er et stort behov for jobben vi gjør, og som Oscar Tybring satte i gang for 125 år siden. Vi er mange som kan takke han for det.

Du kan lese RS-Magasinet 1/2016 her >>


Frode Pedersen

Frode Pedersen begynte som ansvarlig redaktør for Redningsselskapet medlemsblad – Trygg på sjøen – i januar 2013. Han kom fra stillingen som redaktør i Båtliv og Norsk Maritimt Forlag hvor han var ansatt fra 2005 til 2013. Han har over 35 års erfaring fra norsk presse. Da han begynte i Båtliv, hadde han vært 21 år i Aftenposten, som fotojournalist, nyhetsjournalist og reportasjeleder. I løpet av vinteren og våren 2013 sørget Frode Pedersen for å gi magasinet et stort løft både utseende- og innholdsmessig. Medlemsbladet fikk navnet RS-Magasinet og markerte seg fra første utgave som et magasin som legges merke til, både av medlemmer av Redningsselskapet, båtbransjen, politikere og andre som har et nært forhold til sjø- og båtliv. Frode Pedersen er en viktig stemme for trygghet på sjøen. Han har tatt modige standpunkt og rettet søkelys på en rekke punkter som har ført til både regelendringer og viktig debatt. Hans ledere i RS-Magasinet blir derfor lagt merke til. De fleste av dem er fortsatt aktuelle som verdifull lesning og som veiledere. Vi har derfor valgt å samle lederne i VELiHAVN.