La oss ta et kompetanseløft på sjøen

RS-MAGASINET nr 3/2017

Flere av sommerens ulykker på sjøen viser at folk trenger mer kunnskap og kompetanse for å føre fritidsbåt eller vannscooter i høy fart. Redningsselskapet støtter seg til «Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt» fra2012, og går inn for hurtigbåtsertifikat og utvidet båtførerprøve med en praktisk del.

Jeg vil trekke fram fire alvorlige hendelser. I den første ulykken falt
en mann i vannet utenfor Son. Båten fortsatte tvers over fjorden og strandet i fjæra ved Filtvet. Gassen stod fortsatt på fullt, og tenningen var på. Dette utløste en enorm leteaksjon. I ettertid kom det for en dag at mannen hadde tuslet hjem uten å varsle noen.

Den andre ulykken skjedde i Bunnefjorden, hvor noen ungdommer lekte seg i bølgene bak danskebåten. Alle ble kastet ut av båten i meget høy fart. Ungdommenes båt fortsatte i det som sannsynligvis er Norges mest trafikkerte båtled. Den suste sju-åtte meter opp på land på en populær badestrand. Her var det ren flaks at hendelsen ikke fikk katastrofale følger. Felles for begge disse ulykkene var at førerne ikke hadde koblet til dødmannsknappen.

En dødsulykke ved Hankø handlet om en fører som trolig kjørte for fort i nattemørket og traff en stake midt i front av båten. Han hadde flyteplagg på seg, så han ble etter hvert lokalisert, flytende i vannet ca 300 meter fra ulykkesstedet.

I en fjerde ulykke var fire vannscootere, med til sammen åtte personer, involvert i en dramatisk ulykke utenfor Tofte i Hurum. En enorm redningsaksjon ble igangsatt, og heldigvis endte det bra for alle involverte.

Det er viktig at vi i en slik debatt ikke skylder på båttype. Det er båtførerens kompetanse og erfaring som bestemmer om båtturen skal bli trygg eller ikke. Vi tror at ved å øke kravet til kompetanse, øker også gleden og stoltheten ved å være på sjøen. Vår påstand er at mestring gir økt trygghet og mer frihet.

Samtidig som farten har økt, har også antallet elektroniske hjelpemidler om bord hatt en tilsvarende utvikling. Ja, utstyret er blitt mer nøyaktig, men vi ser også at stadig flere glemmer å følge med på trafikken rundt seg, og på horisonten der framme. Sammen med farten øker dette faren for ulykker. Vår egen statistikk for grunnberøringer understreker dette.

Med tanke på nye sertifikatkrav kan vi enkelt hente inspirasjon fra både International Certificate of Competense (ICC), og fra kurs for Fritidsskipper (D5L). Når vi ser på revideringen av det eksisterende, og om vi velger å utvide kravet med et eget hurtigbåtsertifikat, må praktisk opplæring uansett komme inn som en del av kompetanseløftet på sjøen.

Vi må også lage ordninger som gir krav til kompetanse for den voksende gruppen med turistfiskere. Hvis nordmenn leier
båt i utlandet, er ICC minimumskravet. Når utenlandske statsborgere kommer hit, behøver de ikke tilsvarende sertifikat for
å leie båt fordi de som regel ikke fanges opp av kravene til båtførerbevis. Ser vi på statistikken for drukning og dødsulykker med fritidsbåt de senere årene, utgjør turistfiskere en uforholdsmessig stor andel.

Vi i Redningsselskapet er bekymret for at kompetansen på sjøen ikke følger den generelle fartsøkningen som har vært tilfelle på sjøen de siste ti til 15 årene.

Sett i sammenheng med at vi i vår fikk en deregulering av bruken av vannscooter, mener Redningsselskapet at myndighetene snarest bør se på behovet for en ytterligere skjerping av opplæring og sertifikatkrav tilfritidsbåtførere.

De konkrete fartsgrensene bestemmes av myndighetene, men konklusjonen i den grundige og meget gode «Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt», som ble overlevert næringsdepartementet i 2012, bør kunne legges til grunn for en nærmere utredning.

I anbefalingen heter det blant annet: «Arbeidsgruppen mener at tiden er inne for å skjerpe kravet til føreren av de hurtigste båtene. Dette handler om krav til kunnskap og ferdigheter, men også om å endre holdninger. Arbeidsgruppen vil på denne bakgrunn foreslå at regjeringen vurderer et eget sertifikat for de hurtigste fritidsbåtene. Det må imidlertid utredes nærmere hvor grensen bør gå for et høyhastighetssertifikat og detaljer i ordningen, før regjeringen tar stilling til om et slikt sertifikat skal innføres.»

La oss stå sammen om et felles kompetanseløft på sjøen. Dette vil garantert øke trygghet og trivsel om bord i de mange hundre tusen fritidsbåtene som hvert år ferierer langs vår vakre kyst.

> (åpner i en ny fane)»>Du kan lese RS-Magasinet 3/2017 her >>

RS-MAGASINET


Frode Pedersen

Frode Pedersen begynte som ansvarlig redaktør for Redningsselskapet medlemsblad – Trygg på sjøen – i januar 2013. Han kom fra stillingen som redaktør i Båtliv og Norsk Maritimt Forlag hvor han var ansatt fra 2005 til 2013. Han har over 35 års erfaring fra norsk presse. Da han begynte i Båtliv, hadde han vært 21 år i Aftenposten, som fotojournalist, nyhetsjournalist og reportasjeleder. I løpet av vinteren og våren 2013 sørget Frode Pedersen for å gi magasinet et stort løft både utseende- og innholdsmessig. Medlemsbladet fikk navnet RS-Magasinet og markerte seg fra første utgave som et magasin som legges merke til, både av medlemmer av Redningsselskapet, båtbransjen, politikere og andre som har et nært forhold til sjø- og båtliv. Frode Pedersen er en viktig stemme for trygghet på sjøen. Han har tatt modige standpunkt og rettet søkelys på en rekke punkter som har ført til både regelendringer og viktig debatt. Hans ledere i RS-Magasinet blir derfor lagt merke til. De fleste av dem er fortsatt aktuelle som verdifull lesning og som veiledere. Vi har derfor valgt å samle lederne i VELiHAVN.