Enkelt utstyr og kunnskap viktigere enn naiv nødhjelp

RS-MAGASINET nr 1/2019

Det kan høres ut som en klisjé når jeg sier at Redningsselskapet er klar for å hjelpe fattige fiskere og deres familier i Afrika. La meg være mer presis. Vi er blitt bedt av den internasjonale søk- og redningsorganisasjonen, International Maritime Rescue Federation (IMRF), om å bidra med lavterskel opplæring og redningsvester til det lille vestafrikanske landet Guinea-Bissau. Et land med 130 øyer hvor halvparten av befolkningen på 1,6 millioner har fiske som hovedbeskjeftigelse.

Landet har to mindre redningsbåter (en er ute av drift på grunn av motorproblemer), men ikke noe redningsutstyr eller samband øyene i mellom. Det kan vi være med å løse på en god og enkel måte uten at det påvirker vår egen bered-skap, og uten store kostnader. Å vise solidaritet utover vårt nasjonale engasjement har vi gjort tidligere. Erfaringene fra Middelhavet har lært oss at det finnes mange land i verden som kan ta lærdom av vår 127 år lange fartstid langs verdens nest lengste kyst.

Samtidig med at vi deltok i Operasjon Poseidon, har vi vært engasjert gjennom IMRF i Marokko. Der har vi vært inne i flere perioder med instruktører fra både våre faste mannskaper og fra vår egen frivillighet. Dette har vært så vellykket at marokkanernes representant i IMRF har bedt oss om å utvide engasjementet vårt til også å gjelde andre land på det afrikanske kontinentet. Derfor er vi altså godt i gang med å opprette et samarbeide med de maritime myndighetene i Guinea-Bissau.

IKKE NAIVE!
Hvorfor Guinea-Bissau? Vi er på ingen måte naive i forhold til den nære historien til dette landet som har vært preget av korrupsjon og narkotikatrafikk i stor skala. Siden landet fikk ny president i 2014, virker nå Guinea-Bissau mer stabilt enn på lenge. De har et uttrykt ønske om å trygge fiskeriene og alle familiene som henter sitt levebrød fra havområdet utenfor kysten.

Vi og IMRF er ikke alene om å hjelpe folket i Guinea-Bissau. Amerikanerne har nettopp bygget opp et radarovervåkningsanlegg til 25 millioner dollar i samarbeid med FN. Vi fikk en omvisning på anlegget, og undertegnede traff tilfeldigvis den amerikanske ambassadøren – Tulinabo S. Mushingi – i hotell-lobbyen i Bissau. Han fikk høre om vår innsats, og smilte fra øre til øre, hvorpå han repliserte på godt Obama-vis: «You Norwegians are everywhere». Han mente det veldig positivt, og en av rådgiverne hans fulgte opp med å utveksle visittkort og tilbud om videre samtaler.

KUNNSKAP LIKE VIKTIG SOM PENGER
Et sted må vi begynne. Derfor deler vi mer enn gjerne kunnskap og materiell med kystbefolkningen der de er og hvor vi vet vi gjør en forskjell. Ikke på noens bankkonto, men i fiskerlandsbyene, langs strendene og ute i de fiskerike havene rundt den lille øystaten.

Rui Da Silva er en mann som har fått sin maritime grad i Sverige, men flyttet tilbake til Guinea-Bissau for å være med å bygge opp landet sitt. Han har fått støtte fra IMRF, og er i dag både kontaktperson og den som gjennomfører de daglige prosjektene for oss. Det er kort vei mellom ham og myndighetene fordi Rui representerer viktig kunnskap og håp for fremtiden iGuinea-Bissau.

IMRF organiserer 120 medlemsland verden rundt som alle har det til felles at de driver en organisert søk- og redningstjeneste. Etter at vi avsluttet operasjon Poseidon i Middelhavet, hvor vi var med å redde 6.500 mennesker på flukt, er det naturlig for et moderne RS å fortsette å ta internasjonalt ansvar. Poseidon var Redningsselskapets første internasjonale oppdrag. Beslutningen måtte tas raskt, og mange mente vi ikke skulle bruke tid, penger og ressurser utenfor Norges grenser. Vi angrer ikke, og i dag er det en stolt organisasjon med mange flotte sjøfolk som er hedret for sin innsats i Middelhavet.

> (åpner i en ny fane)»>Du kan lese RS-Magasinet 1/2019 her >>

RS-MAGASINET


Frode Pedersen

Frode Pedersen begynte som ansvarlig redaktør for Redningsselskapet medlemsblad – Trygg på sjøen – i januar 2013. Han kom fra stillingen som redaktør i Båtliv og Norsk Maritimt Forlag hvor han var ansatt fra 2005 til 2013. Han har over 35 års erfaring fra norsk presse. Da han begynte i Båtliv, hadde han vært 21 år i Aftenposten, som fotojournalist, nyhetsjournalist og reportasjeleder. I løpet av vinteren og våren 2013 sørget Frode Pedersen for å gi magasinet et stort løft både utseende- og innholdsmessig. Medlemsbladet fikk navnet RS-Magasinet og markerte seg fra første utgave som et magasin som legges merke til, både av medlemmer av Redningsselskapet, båtbransjen, politikere og andre som har et nært forhold til sjø- og båtliv. Frode Pedersen er en viktig stemme for trygghet på sjøen. Han har tatt modige standpunkt og rettet søkelys på en rekke punkter som har ført til både regelendringer og viktig debatt. Hans ledere i RS-Magasinet blir derfor lagt merke til. De fleste av dem er fortsatt aktuelle som verdifull lesning og som veiledere. Vi har derfor valgt å samle lederne i VELiHAVN.